Diplomka_Mapa

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
Diplomka_Mapa par Mind Map: Diplomka_Mapa

1. 1.Úvod

2. 2.Cíl a metodika

2.1. Cíl práce

2.2. Metodika

3. 3.Slovník termínů

3.1. Switch

3.2. Router

3.3. Poznámka. "Další možné prvky anglického slovníku"

4. 4.Teoretická východiska

4.1. Zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti

4.1.1. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

4.1.2. 82/2018 Sb. Vyhláška o kybernetické bezpečnosti

4.1.2.1. Hodnocení aktiv

4.1.2.2. Hodnocení rizik

4.1.2.3. Zranitelnosti a hrozby

4.2. Charakteristika produktu od společnosti Cisco

4.2.1. Společnost Cisco

4.2.2. Cisco IOS Software

4.3. Charakteristika počítačové sítě

4.3.1. Sít

4.3.2. 4.3.2 Síťový Model OSI

4.3.3. 4.3.3 Sítové protokoly

4.3.4. 4.3.4 Síťový model TCP/IP

4.3.4.1. 4.3.4.1 Protokoly v aplikační vrstvě

4.3.4.2. 4.3.4.2 Protokoly v transportní vrstvě

4.3.4.3. 4.3.4.3 Protokoly v síťové vrstvě

4.3.5. 4.3.5 IP Adresace a podsítě

4.3.6. 4.3.6 Lan technologie

4.3.7. 4.3.7 Směrovače

4.3.7.1. Konfigurace

4.3.7.2. Zabezpečení switchů

4.3.7.2.1. DHCP útoky

4.3.7.2.2. Útok na Telnet

4.3.7.2.3. Brute Force Password Attack

4.3.7.2.4. Typy zabezpečení na MAC adresu

4.3.8. VLANs

4.3.9. Routers and Routing

4.3.10. OSPF Routing

4.4. 4.4 Bezpečnost počítačových sítí

4.4.1. Sítě jsou cílem

4.4.2. Typy útoků

4.4.3. Obrana sítě

4.4.4. Kryptografie

4.4.5. Zabezepeční Lan

4.4.6. 4.4.7 Firewall

4.4.6.1. 4.4.6.1 NextGen FW

4.4.6.2. 4.4.7.1 Stavový firewall

4.4.7. AAA protokol

4.4.8. Politika ACL

4.5. 4.5 Představení novinek a trendů v oblasti bezpečnosti

4.5.1. 4.5.1 předložit očekávané směry vývoje zabezpečení sítě

5. 5.Návrh počítačové sítě

5.1. Packet tracer

5.2. Testování v reálném prostředí

5.3. Ekonomické zhodnocení

5.3.1. Varianta 1

5.3.2. Varianta 2

5.3.3. Varianta 3

6. 6. Výskedky a diskuze

6.1. Aktuální situace v České Republice

6.2. Aktuálni situace celosvětově

7. 7.Závěr

8. 8.Seznam použitých zdrojů

9. Přílohy