นางสาว อรุณี เเย้มเกษสุคนธ์ อายุ82ปี เตียง17

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
นางสาว อรุณี เเย้มเกษสุคนธ์ อายุ82ปี เตียง17 par Mind Map: นางสาว อรุณี เเย้มเกษสุคนธ์  อายุ82ปี เตียง17

1. นางสาว อรุณี เเย้มเกษสุคนธ์ อายุ82ปี Dx.Bronchiectasis. Know case of Parkinsondisease’59present with difficult to walk, HT,Anemiaofchronicdisease. ,primaryhypothyroidism Dx9/2561 ,Osteoporosiswithosteoporotic fracture T11-12with paraplegia.

1.1. Bronchiectasis หรือโรคหลอดลมโป่งพอง เป็นภาวะที่หลอดลมเสียหายอย่างถาวร ส่งผลให้มีเชื้อแบคทีเรียและสารคัดหลั่งสะสมภายในปอด ทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงติดเชื้อและเกิดการอุดตันของทางเดินหายใจ โรคนี้ไม่มีวิธีรักษาให้หายขาด ทำได้เพียงควบคุมอาการไม่ให้กำเริบ โดยผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ.

2. Chief complain: มีไข้ 3วันก่อนมาโรงพยาบาล.

3. Vital signs 7/2/2563. RR=20/min,spo2=100%,T=36.7, BP=111/62mmHg,P=62/min

4. Intake/Output 6/2/2563 1800/1750

5. Medication. 1.comtan (200mg) po q 4 hr.q.i.d (5-9-13-17). 2.madopar (200/50mg) po q 4 hr.q.i.d (5-9-13-17). 3.folic Acid (5mg)po is pc (9) 4.Gabapentine caps.(100mg) po b.i.d. pc (9-18). 5.Neupro Patch(2mg) AP q24hr. (21) 6. Clonazepam (0.5mg) po hs. (21) 7. Multivitamin. 1 tab po do pc (9) 8. VitaminB complex 1tab po b.i.d. pc (9-18) 9. Prevacid FDT(30mg) 1tab po od ac (5) 10. Acetylcysteine(600mg) po b.i.d. pc (9-18) 11. Baclofen(10mg) po t.i.d. pc (9-13-18) 12. Euthyrox(0.05mg) po od ac (3) 13. Calcium carbonate (1,250) po od pc (13) 14. Hemax(set)(3000u) sc 2time/week (17) 15. Quetiapine tablet(25mg) 2tab po q 12hr. (9-21) 16. VitaminD (20,000u) 1tab po qweek (9) 17. Inhalex Forte 1 nobule NB q 8hr. (1-9-17)

6. Nutrition. Boat optimum (1:2:1)300ml.*4feed TF via PEG (6-12-18-24)

7. Present lllness : 2สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยไอมีเสมหะมากขึ้น เสมหะสีขาวขุ่นเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนสีต่อมามีไข้ ดูซึมลงจึงมาตรวจที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลรามาธิบดี เเพทย์วินิจฉัย acute tracheobronchitis 3 วันก่อนมาโรงพยาบาล หลังจากกลับบ้านไปทานยาปฏิชีวนะครบ ผู้ป่วยยังมีไข้สูง เป็นๆหายๆปริมาณเสมหะพอๆเดิม ไม่เปลี่ยนสี ไม่มีสำลักอาหาร ไม่มีปัสสาวะแสบขัด ไม่มีคลื่นไส้อาเจียน ไม่มีถ่ายเหลว ไข้ไม่ลดลงญาติจึงพามาตรวจเพิ่มเติมอีกครั้ง

8. Physical examination : on ventilator pcv mode pi 12 PEEP5 Fio2 0.3 viaTT keep spo2 ≥ 95%,onPEG, ขา: Right & Left ROM: abnormal(weakness), Right & Left lower extremities-motor power grade 2/5 Right & Left upper extremities-motor power grade 4/5

9. Immunization: Flu vaccine 8/2562 Pneumococcal vaccine 9/2562

10. Nursing Diagnosis 1. เกิดภาวะพร่องออกซิเจนเกี่ยวเนื่องจากการหายใจไม่มีประสิทธิภาพ 2. มีโอกาสติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นและ แพร่กระจายเชื้อเกี่ยวเนื่องจากติดเชื้อในระบบหายใจ 3. มีการติดของข้อและกล้ามเนื้อลีบเกี่ยวเนื่องจากขาดการออกกำลังกาย 4. มีโอกาสเกิดแผลกดทับเกี่ยวเนื่องจากมีข้อจำกัดการเคลื่อนไหว 5. ภาวะท้องผูกเนื่องจากการเคลื่อนไหวร่างกายลดลง 6.ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ไม่ครบถ้วนเกี่ยวเนื่องจากมีข้อจำกัดการเคลื่อนไหว 7.มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวเนื่องจากมีข้อจำกัดการเคลื่อนไหว 8.ไม่สามารถปรับตัวยอมรับกับวาระสุดท้ายของชีวิต.