Gelukkig op het werk

Een klein onderzoek onder collega's naar werkgeluk, leidde tot deze mindmap.

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
Gelukkig op het werk par Mind Map: Gelukkig op het werk

1. Purpose

1.1. Een bijdrage leveren aan de maatschappij

2. Flow

2.1. Een goed werkend team

3. Fun & Friendship

3.1. Leuke collega's

3.2. Met elkaar en voor elkaar werken

3.3. Cultuur van positieve mensen

4. Autonomie

4.1. Flexibiliteit in werktijd

4.2. Nieuwe ideeën en uitdagingen oppakken