Kontakty slovenských učencov so zahraničnými vedcami v rokoch 1500-1800

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
Kontakty slovenských učencov so zahraničnými vedcami v rokoch 1500-1800 par Mind Map: Kontakty slovenských učencov so zahraničnými vedcami v rokoch 1500-1800

1. Teoretická časť

2. Praktická časť

3. Biografie

4. Kontakty

5. Kontext správ

6. Imrich Turzo

7. Matej Bel

8. Ján Sambucus

9. Imrich Turzo

10. Matej Bel

11. Ján Sambucus

12. Juraj Turzo

13. Eliáš Láni

14. Žigmund Forgáč

15. Juraj Bohuš

16. Martin Klement

17. Pavol Radái

18. Joachim Camerarius

19. Justus Lipsius

20. Hieron Wolf

21. Hlavný cieľ

22. Objasniť biografie

23. Objasniť kontakty

24. S kým si písali

25. O čom si písali

26. Imrich Turzo

27. Matej Bel

28. Ján Sambucus

29. Hieron Wolf

30. Justus Lipsius

31. Joachim Camerarius

32. Pavol Radái

33. Martin Klement

34. Juraj Bohuš

35. Žigmund Forgáč

36. Eliáš Láni

37. Juraj Turzo

38. Správy...

39. Správy...

40. Správy...

41. Správy...

42. Správy...

43. Správy...

44. Správy...

45. Správy...

46. Správy...

47. Správy...

48. Správy...

49. Správy...

50. Správy...

51. Správy...

52. Správy...

53. Správy...

54. Správy...

55. Správy...

56. Správy...

57. Správy...

58. Správy...

59. Dotazník

60. Rozmyslieť si

61. Pripraviť

62. Poslať

63. Zozbierať odpovede

64. Vyhodnotiť