Påsken

Påsken i kristendommen.

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
Påsken par Mind Map: Påsken

1. Påskedag

1.1. Da Maria Magdalena går op til hans grav påskedag, er hans lig væk. En engel fortæller dem, at Jesus er genopstået. Kvinderne går til disciplene og fortæller at Jesus er genopstået. Hermed bliver påskedagen en glædens dag, da Jesus overvinder døden.

2. Jesus salves

2.1. Før indtoget i Jerusalem bliver Jesus salvet. Det er vigtigt for forståelsers af Jesus, fordi det er her han bliver Messias (den salvede). I Markus, Matthæs og Lukas evangeliet er det Jesus hoved der savles, men i Johannes er det hans fødder (Johannes 12,1-8).

3. Langfredag

3.1. Pontius Pilatus ser ingen grund til at dømme Jesus, da han ikke har brudt romersk lov. Men folkemassen ønsker Jesus dømt. Pilatus følger folkets ønsker og lader ham piske og dømmer ham til korsfæstelse.

3.1.1. Jesus bærer sit kors igennem Jerusalem og op til Golgatahøjden.

3.1.1.1. Jesus lægges i sin grav.

4. Palmesøndag

4.1. Jesus rider ind i Jerusalem på et æsel på palmesøndag. Han hyldes som en konge af jøderne. De vifter med palmegrene, og lægger dem på jorden, deraf navnet palmesøndag.

5. Skærtorsdag

5.1. Navnet skærtorsdag referer til den renselse, der gik forud for den sidste nadver. Både disciplene og Jesus selv vasker deres fødder. Skærtorsdag er den dag, hvor Jesus spiser sammen med sine disciple for sidste gang, det kalder man også Den sidste nadver. Skærtorsdag er især vigtig for de kristne, fordi Jesus indfører en ny pagt: nadveren. Når kirkegængere i folkekirken i dag modtager nadveren, spiser de Jesus legeme og hans blod. Formålet med nadveren i dag er, at den kristne får syndernes forladelse.

5.1.1. Jesus forudsiger, at en af disciplene vil forråde ham og en vil fornægte ham. Der er Judas, der forråder Jesus for 30 sølvpenge til den romerske statholder Pontius Pilatus. Efter måltidet går Jesus ud i Getsemane Haven og beder Gud om at slippe for det, som han ved venter ham langfredag.

5.1.1.1. Jesus bliver senere arresteret og ført bort af romerne. Apostlen Peter følger efter, og nægter 3 gange i løbet af natten, at han kender Jesus.

6. 2. Påskedag

6.1. Her møder Jesus 2 disciple på vej til byen Emmanus .