Azərbaycanın Şəhərləri

Azərbaycanın şəhərlərinin tanıtımı

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
Azərbaycanın Şəhərləri par Mind Map: Azərbaycanın Şəhərləri

1. Bakı

2. Şəki

3. İsmayıllı

4. Quba

5. Şamaxı

6. Sumqayıt

7. Lənkəran

8. Şuşa