Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
Educaţie par Mind Map: Educaţie

1. Studii

1.1. Formaţie şcolară

1.1.1. a învăţa

1.1.2. a studia

1.1.3. a frecventa

1.1.4. a ţine

1.1.5. a face

1.1.6. a avea cursuri/lecţii/ore

1.1.7. a urma

1.1.8. a da meditaţii

1.1.9. a (se) pregăti

2. Formarea profesională. Muncă şi profesie

2.1. Grădiniţă

2.1.1. grădiniţă

2.1.2. educator (-oare)

2.2. Şcoală

2.2.1. şcoală primară/elementară

2.2.2. elev/şcolar

2.2.3. învăţător (-oare)

2.2.4. gimnaziu, (examen/diplomă de capacitate)

2.2.5. liceu (examen/diplomă de bacalaureat)

2.2.6. a absolvi, absolvent

2.2.7. elev, profesor

2.2.8. clasă

2.2.9. lecţie, oră

2.2.10. obligatoriu/ facultativ

2.3. Universitate

2.3.1. colegiu

2.3.2. învăţământ superior

2.3.3. universitate

2.3.4. facultate (de matematică/litere etc.)

2.3.5. student

2.3.6. curs, seminar, conferinţă, consultaţii

2.3.7. licenţă, diplomă de licenţă (în Litere/Fizică)

2.3.8. masterat, master

2.3.9. doctorat, doctor

2.3.10. învăţământ la distanţă

2.3.11. specializare (postuniversitară)

2.3.12. a cerceta, cercetător

3. Titluri ale actelor de studii

3.1. diplomă

3.2. certificat

3.3. atestat

4. Materii

4.1. materie

4.2. aritmetică, citire, scriere

4.3. informatică

4.4. economie

4.5. geografie

4.6. istorie

4.7. matematică

4.8. fizică

4.9. științele naturii

4.10. biologie

4.11. chimie

4.12. literatură

4.13. filosofie

4.14. desen

5. Examen

5.1. examen (de admitere/de absolvire)

5.2. examen parțial/final

5.3. colocviu

5.4. test

5.5. probă

5.6. evaluare

5.7. notă, punctaj/scor

5.8. examinare, examinare finală

5.9. verificare (pe parcurs)

6. Rezultate

6.1. (a fi) admis/ respins

6.2. a reuși

6.3. a promova/căzut/picat

6.4. nepromovat/căzut/picat

6.5. a repeta examenul

6.6. clasificare

7. Servicii în educație

7.1. Secretariat

7.1.1. secretar

7.1.2. a (se) înscrie, înscriere, fișă de înscriere

7.1.3. a înmatricula, matricolă

7.1.4. a cere, cerere

7.1.5. funcționar

7.1.6. orar, program

7.2. Burse

7.2.1. bursă (de studiu/de merit/socială)

7.2.2. bursier

7.2.3. a avea bursă

7.2.4. a primi bursă

7.2.5. a pierde bursa

7.3. Bibliotecă

7.3.1. bibliotecă

7.3.2. legitimație

7.3.3. a consulta

7.3.4. fișier, cotă

7.3.5. autor, titlu, editor, dată

7.4. Organizare

7.4.1. director

7.4.2. direcțiune

7.4.3. bibliotecar

8. Clase, săli, aule

8.1. clasă, aulă, sală, amfiteatru

8.2. catedră

8.3. disciplină

8.4. bancă

8.5. pauză

8.6. semestru

9. Participanți

9.1. coleg

9.2. elev

9.3. grupă

9.4. profesor

9.5. student

10. Materiale și mobilier

10.1. tablă, cretă

10.2. hartă

10.3. masă

10.4. bancă

10.5. creion

10.6. caiet

10.7. carte

10.8. foaie

10.9. pagină

10.10. retroproiector

11. Activități desfășurate în clasă

11.1. a lua notițe

11.2. a scrie, scris

11.3. a citi, citit, lectură

11.4. a dicta, dictare

11.5. a copia, copie

11.6. a exersa

11.7. exercițiu

11.8. schemă

11.9. lucru/activitate individual(ă)/în grup

11.10. a întreba, întrebare

11.11. a răspunde, răspuns

11.12. a se concentra

11.13. a explica, explicație

11.14. a învăța

11.15. a preda

11.16. a analiza, analiză

11.17. a corecta, corectare

11.18. a greși, greșeală/eroare

11.19. a înțelegeș înțelegere

11.20. a studia, studiu

11.21. a împărți, împărțire

11.22. a înmulți, înmulțire

11.23. a aduna, adunare

11.24. a scădea, scădere

11.25. a rezuma, rezumat

11.26. recapitulat, recapitulare

11.27. prezent

11.28. absent

11.29. a lipsi/a absenta

11.30. motivare