Kerntaak 1 Samenstellen, afmonteren en afwerken’

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
Kerntaak 1 Samenstellen, afmonteren en afwerken’ par Mind Map: Kerntaak 1 Samenstellen, afmonteren en afwerken’

1. W1 Assemblage van houten elementen voorbereiden

1.1. De kandidaat neemt de werkopdracht en de productiegegevens door.

1.2.  Daarna stemt de kandidaat de opdracht met de leidinggevende af met als doel duidelijk maken dat hij de opdracht begrepen heeft.

1.2.1. OPDRACHT:Schrijf de buitenwerkse maat van het kozijn en raam op.

1.2.2. OPDRACHT: 1. Noem van 4 materialen op die men toepast bij vakvulling, ook 4 bij afhangen raam.

2. W2 Materialen selecteren, controleren en transporteren

2.1. Gebruikt hulpmiddelen voor de controle van materialen voor het assembleren van houten elementen volgens bedrijfsrichtlijnen.

2.2.  Controleert het materiaal voor het assembleren van houten elementen op de juiste aspecten volgens bedrijfsvoorschrift.

2.2.1. OPDRACHT: bij monteren buitenplaat flinke beschadiging in zit, scharnieren zonder dievenklauw

2.2.2. OPDRACHT: zorg voor assemblaren (opsluiten) somige onderdelen liggen die minimaal 5 korter of langer liggen, vulhout 10 koter is

2.3.  Laadt en transporteert materialen voor het assembleren van houten elementen accuraat, vakkundig en schadevrij volgens de richtlijnen van het bedrijf

2.4. OPDRACHT: Na het opsluiten op een transportbok plaatsen voor de spuiterij met slagletter met inslaan, met stift kleurnummer opzetten

3. W3 Houten elementen samenstellen

3.1. Gebruikt bij het samenstellen van elementenapparatuur en gereedschappen waarvoor ze bedoeld zijn en gaat hier volgens bedrijfsrichtlijnen mee om.

3.1.1. OPDRACHT: sluit 1 kozijn met pen anderen kozijn met deuvel op. Waarvan 1 kozijn is met scharnier in kozijn links of rechts, sluit daar ook met daar passend uit- draairaam op.

3.2.  Werkt bij het samenstellen van elementen bedreven en accuraat volgens de normen van het bedrijf.

3.2.1. OPDRACHT: kozijn verlijmen kozijnlijm, raam met D4 lijm, borg aan de binnenzijde.

3.2.2. OPDRACHT: breng spouwlatten en vulhout aan

3.2.3. OPDRACHT: spuitklaar: reapreer schuur waar nodig is. schiet de glastten erbij in het raam.

3.3.  Controleert (steekproefsgewijs) of de samengestelde elementen voldoen aan de kwaliteitsnorm.

3.3.1. OPDRACHT: vul iKB lijst in van een kozijn maat van de dioganalen.

4. W4 Houten elementen afmonteren

4.1. Gebruikt bij het afmonteren van elementen apparatuur, gereedschappen en transportmiddelen waarvoor ze bedoeld zijn en gaat er volgens bedrijfsvoorschrift mee om.

4.1.1. OPDRACHT: Monteer een uitzetraam of draairaam L of R af. breng dpc aan

4.1.2. OPDRACHT: Monteer een van vulling volkern of muliplex plaat. Breng compriband aan.

4.1.3. OPDRACHT: plaat het glas met droge beglazing.

4.2.  Doet er alles aan om het afmonteren van elementen in één keer goed uit te voeren.

4.3.  Werkt bij het afmonteren van elementen bedreven en accuraat volgens bedrijfsrichtlijnen.

4.4.  Werkt bij het afmonteren van elementen in het tempo dat nodig is om de planning te halen.

4.5.  Controleert (steekproefsgewijs) of de afgemonteerde elementen voldoen aan de gestelde kwaliteitsnorm.

4.5.1. OPDRACHT: vul iKB lijst in van een kozijn maten van de hangnaad, positie van de buitenplaat bij vakvulling.

5. W6 Opdracht assembleren van houten elementen afronden

5.1. Een opgeruimde werkplek voor het assembleren van houten elementen en schoongemaakte apparatuur en gereedschappen.

5.1.1. OPDRACHT: bij opsluiten de werkbank opsluitbank schoon maken.

5.1.2. OPDRACHT: afmontage werkbank schoon en nergens bevertingsmiddelen meer op de werkbank.

6. W5 Houten elementen verzendklaar maken

6.1.  Selecteert materialen en gereedschappen die geschikt zijn voor het verzendklaar maken van houten elementen.

6.1.1. OPDRACHT: beschermde folie aan bij vakvulling.

6.2. OPDRACHT: Zet de kozijn op en bok, netjes op een rij, goed vast PLak met stikker het merk en naam afmoteerde en datum erop

6.3. Werkt bij het verzendklaar maken van houten elementen volgens de bedrijfsvoorschriften.

6.4.  Gaat bij het verzendklaar maken van houten elementen volgens bedrijfsvoorschriften om met de materialen en gereedschappen.

6.4.1. OPDRACHT: Zet de kozijn op en bok, netjes op een rij, goed vast, plaats tuusen de kozijn en foomblokjes.

7. beoordelingspunten

7.1. W1 -Buitenwerkse maat goed genoteerd -Materialen benoemd

7.2. W2 - W3 de juiste onderdelen selecteren voor het opsluiten -W4 selecteren van juiste hang en sluitwerk, materialen voor vakvulling

7.3. W3 Verbinden dicht met lijm, en afgewerkt - Vulhout & spouwlatten met juiste schroeven aangebracht volgens tekening -gestopt waar nodig is, geschruurd, kantgebroken -

7.4. W4 -sluiting goed geplaats is. -kader goed geknipt -sluit / hangnaat goed is -vakvulling is opgebouwd volgens tekening De tocht comprieband en dPC juit aangepracht is.

7.5. W5 -concect 3 folie juist aangebracht _foamblokken aangebracht -merksticker ingevuld op -dpc opgerold -kozijn netjes geplaats op bok gefixeerd

7.6. W6 -Opsluitbank & plamuurmessen schoon na opsluiten -afmomteren schroeven gereedschap juiste plaats, werkbank schoon (geen lijm erop)

8. formatieve deel

8.1. formatieve gedeelte

8.1.1. werkplaats

8.1.1.1. kozijn met kozijnlijm verlijmen

8.1.2. workshop

8.1.2.1. uitzet draairaam afmonteren -meerpuntsluiting -raamboompje met uitzetter _gastles buva

8.1.2.2. kaderknippen _gastles deventer.

8.1.2.3. tochtwerernde material aan brengen beschermde folie's _gastles met celdex

8.1.2.4. maak 3 verschilende hoekverbiingen, -spuit deze -vloeistof test, zaag deze open -lijmtest met kozijnen lijm _ gastles frenken lijmen

8.1.2.5. houtreparatie -opervakkige reapatie -kanten repareren -schanierinkoringen reapren met houtvuller en houtinlijmen -sluitkom reaparen. _gastlesles repiar care.

8.1.2.6. Glaszetten verzorgt een dag door schilderscool rotterdam.

8.1.2.7. dts dorpel aanbrengen _gastles kreunen

9. organisatie examen

9.1. groep 1 -opsluiten draaikozijn -opsluiten dts kozijn -Raam

9.2. groep 2 afhangen raam

9.3. groep 3 vakvulling

9.4. Benodigheden

9.4.1. Algemeen

9.4.2. Kozijn met draairaam

9.4.3. Kozijn vakvulling