ODBOR MAJETKU A INVESTÍCIÍ PSK

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
ODBOR MAJETKU A INVESTÍCIÍ PSK par Mind Map: ODBOR MAJETKU A INVESTÍCIÍ PSK

1. Tím (23)

1.1. Vedúci odboru

1.1.1. Grešš

1.1.2. Antušová

1.2. Oddelenie investícií

1.2.1. Vaľa

1.2.2. Barnáš

1.2.3. Brodňanský

1.2.4. Dzugas

1.2.5. Kičiňková

1.2.6. Váhovský

1.3. Oddelenie správy budov

1.3.1. Juraško

1.3.2. Holík

1.3.3. Imríchová

1.3.4. Puchalová

1.3.5. Šustíková

1.3.6. Uličný

1.4. Oddelenie správy majetku

1.4.1. Gerdová

1.4.2. Káňová

1.4.3. Kormoš

1.4.4. Matejčíková

1.4.5. Švirk

1.5. Oddelenie VO

1.5.1. Repka

1.5.2. Lukáčeková

1.5.3. Schlosserová

1.5.4. Straková (60%)

2. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

2.1. Správa budov a energetický manažment

2.1.1. EA PSK

2.1.2. energetický manažment

2.1.3. prevádzka a údržba

2.2. Správa majetku

2.2.1. majetkové prevody

2.2.2. nájmy

2.2.3. majetok bez správy

2.3. Investície

2.3.1. príprava investícií

2.3.2. implementácia investicíí

2.4. Verejné obstarávanie

3. AGENDA

3.1. Kúpa, predaj, prenájom

3.2. Investície

3.3. VO

3.4. Energetický manažment

3.5. Správa budov

3.6. Dáta

3.6.1. centrálna evidencia

3.7. CuRi

3.7.1. Energetická efektivita

3.8. CuRi

3.8.1. GIS

3.9. OPII LeMaD

3.9.1. Centrálny dátový sklad

4. ÚSPECHY

4.1. I.

4.1.1. centrálna evidencia dát o spotrebe energií za 8 rokov

4.1.2. evidencia všetkých odberných miest elektriny a plynu

4.1.3. evidencia areálov a budov

4.1.4. energetické audity a certifikáty (79)

4.1.5. obhliadky za 2 mesiace

4.1.5.1. 16 z 131 zariadení

4.1.5.2. 28 z 216 areálov

4.1.5.3. 49 z 496 budov

4.1.6. plán v priebehu 1,5 roka obhliadky všetkých budov

4.2. II.

4.2.1. projekt spoločného poistenia

4.2.1.1. príprava podkladov

4.2.1.2. realizácia VO

4.2.1.3. rámcová dohoda

4.2.1.4. audit súčasného poistenia a nové zmluvy ogranizácií

5. FILOZOFIA

5.1. nový prístup

5.1.1. komplexný servis

5.1.1.1. kúpa, prepaj, prenájom, investície

5.1.1.2. prevádzka, energetický manažment, dáta

5.1.2. analýzy, obhliadky, rokovania, odborné konzultácie, návrhy riešení, štúdie uskutočniteľnosti

6. Investičné akcie 2019

6.1. I. (schválené)

6.1.1. 143 investičných akcií v 77 organizáciách

6.1.2. 17 stavieb do 30 000 €

6.1.3. 80 stavieb nad 30 000 €

6.1.4. 4 ihriská

6.1.5. 5 výťahov

6.2. II. (schválené)

6.2.1. hnuteľný majetok

6.2.1.1. 29 investičných akcií

6.2.2. projektová dokumnetácia

6.2.2.1. 5

6.2.3. IROP

6.2.3.1. 17 (13 mil. €)

6.2.4. OP KŽP

6.2.4.1. 6 (6 mil. €)

6.3. plánované

6.3.1. Kežmarok

6.3.1.1. nový areál školy

6.3.2. Vranov nad Topľou

6.3.2.1. Hornozemplínske osvetové stredisko

6.3.2.1.1. rekonštrukcia budovy

6.3.3. Stará Ľubovňa

6.3.3.1. Ľubovnianske múzeum

6.3.3.1.1. rekonštrukcia hradu v Starej Ľubovni

6.3.4. Humnenné

6.3.4.1. Vihorlatské múzeum

6.3.4.1.1. obnova kaštieľa II. etapa