VERSTERKT Broeikaseffect

biology broeikaseffect

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
VERSTERKT Broeikaseffect par Mind Map: VERSTERKT Broeikaseffect

1. initiatieven

1.1. natuurlijke kringloop herstellen

1.1.1. regeneratieve landbouw

1.2. verbod op rietjes en plastiek borden

1.2.1. veel recyclage

1.3. inzet vanuit mode-industrie

1.3.1. reductie van uitstaat broeikasgassen

1.4. veganisten

1.4.1. voedselproductie aanpassen

1.5. nieuwe bossen aanplanten

1.5.1. compenseren CO2- uitstoot

1.6. regels CO2

1.6.1. vermindering CO2-uitstoot

2. Gevolgen

2.1. Opwarming aarde

2.1.1. bosbranden

2.1.2. daling biodiversiteit

2.1.3. uitbreiding droge gebieden

2.1.4. smelten ijskappen

2.1.5. ...

3. bronnen

3.1. plastic afval

3.1.1. nieuwe bron ontdekt

3.2. CO2 - uitstoot auto

3.2.1. hoogtepunt

3.3. uitwerpselen dieren

3.3.1. vrijkomen van ammoniak (NH3)

3.4. landbouw en ontbossing

3.4.1. ? groter probleem als CO2 ?

3.5. vleessector

3.5.1. verantwoordelijk voor 14.5%

4. wat?

4.1. = toename van broeikasgassen

4.1.1. door de mens

4.2. 1. opstappeling van broeikasgassen

4.2.1. CO2, CH4, NF3,...

4.3. 2. stijging temperatuur aardoppervlak stijgt

4.4. nadelige gevolgen voor leven op aarde!

4.4.1. zie gevolgen

5. Natuurwetenschappen

5.1. koolstofkringloop

6. hoe?

6.1. verbranden van fossiele brandstoffen

6.1.1. aardolie

6.1.2. aardgas

6.1.3. steenkool