Počítačová bezpečnosť

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
Počítačová bezpečnosť par Mind Map: Počítačová bezpečnosť

1. detekcia

2. náprava

3. prevencia

3.1. Ochrana PC na fyzickej úrovni

3.1.1. Firewall

3.1.2. Prepäťová ochrana

3.1.3. záložné zdroje

3.1.4. pred odcudzením, poškodením

3.2. Ochrana PC na softvérovej úrovni

3.2.1. Firewall

3.2.2. Zálohovanie, archivácia dát

3.2.3. Používanie bezpečných hesiel

3.2.4. Antivírový systém

3.2.5. Antispyvérový systém

3.2.6. Nevyžiadaná pošta (SPAM)