Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
GVO par Mind Map: GVO

1. Het doel

1.1. Bevorderen van gezondheid

1.2. Ziekte bestrijden

1.3. Gevolgen van ziekte en handicaps beperken

1.4. Mensen helpen hun gezondheidsproblemen te hanteren

2. De uitgangspunten

2.1. Gericht op gezondheidsproblemen waarbij gedrag belangrijk is

2.2. Oorzaken en factoren worden bekeken: Gezondheidsdeterminanten

2.2.1. Endogene factoren

2.2.2. Omgevingsfactoren

2.2.3. Leefstijl

2.2.4. Gezondheidszorg

2.3. Het is een middel om gedrag te beïvloeden

2.4. De effecten worden geëvalueerd

3. Preventie

3.1. Primaire preventie

3.2. Secundaire preventie

3.3. Tertiaire preventie

3.3.1. Patiënten voorlichting en-opvoeding: PVO

3.3.1.1. Informatie

3.3.1.2. Instructie

3.3.1.3. Educatie

3.3.1.4. Begeleiding of coaching

4. Belang voor de overheid

4.1. Democratisch beleid

4.2. Kostenbesparing

4.3. Gezonde levensstijl