Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
Piaget par Mind Map: Piaget

1. Erkendelsesteoretisk grundlag

1.1. Kognitiv konstruktivisme - hvilket betyder at man skabe læring ved at arbejde med stoffet selv

1.2. Man har en subjektiv opfattelse af virkeligheden

2. Underviserens rolle

2.1. Man skal være opmærksom på at der sker disse ting inde i hovedet på mennesket

3. Kernebegreber

3.1. Assimilation -

3.1.1. Nemt at optage i forhold til ens selvforståelse og allerede tilegnet viden

3.2. Akkomudation

3.2.1. Når at man opnår viden som ikke passer ind i eksisterende skemaer.

3.3. Kognitivistisk konstruktivisme