koordinatsystem

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
koordinatsystem por Mind Map: koordinatsystem

1. nulpunkt

1.1. nulpunktet er det inde i krydset

2. koordinatsystem

2.1. et koordinatsystem er 4 akser i et kryds

3. spejle

3.1. spejle betyder at man fx har en tening også spejler den på et andet papir

4. spejlingsakse

4.1. en spejlingsakse er to akser der spejler hinanden

5. koordinat

5.1. et kordinat fortæller dig at du skal fx tag 4 til y-aksen og 5 til x-aksen

6. akse

6.1. x- og y-aksen

7. todimensional

7.1. det er ligesom at være i biografen og 3d det pupper ud og 2d det er fladt

8. parallelforskyde

8.1. man fx tar et hus og skal flytte det fx 10 ned og 5 frem så har man flyttede den 15

9. symmetri

9.1. det er vis man har en aflang firkant og sæter en streg præcist i miden og foler den

10. lodret

10.1. lodret er en lige streg op ad

11. anden akse