Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Układ nerwowy por Mind Map: Układ nerwowy

1. autonomiczny

1.1. współczulny

1.2. przywspólny

2. somatyczny

2.1. ośrodkowy (OUN)

2.1.1. mózgowe

2.1.1.1. mózg

2.1.1.2. pień mózgu

2.1.2. rdzeń kręgowy

2.2. obwodowy

2.2.1. nerwy czaszkowe

2.2.2. nerwy rdzeniowe

2.2.3. zwoje nerwowe