estructura de la comunicació PARAULES CLAUS

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
estructura de la comunicació PARAULES CLAUS por Mind Map: estructura de la comunicació PARAULES CLAUS

1. dualitat de mitjans Pac1

1.1. Mitjans analògics

1.1.1. mitjans analògics la premsa, radio, la tv, no funcionen a travès d'internet

1.1.1.1. ràdio funciona a traves d'ones electromagnètiques

1.2. Mitjans digitals

1.2.1. un telèfon mobil, tablet, ordinador

1.2.1.1. són dispositius que depenen d'una conexió a internet o d'un servidor

1.3. Dualitats de mitjans

1.3.1. Dualitats de mitjans entre l'analògic i el digital, procés de digitalització desenvolupament progressiu

2. PAC 2 educació mediàtica

2.1. Digitalització

2.1.1. Procés de conversió d'un mitjà analògic a digital: intervé internet i tecnologia intel.ligent

2.1.1.1. 1ªgeneració d'ordinadors: es va aprofitar fonaments electromagnètics i el llenguatge binari per crear calculadores digitals

2.1.1.1.1. 2ª generaciò: Ús de transitors per aplicacions militars . Creació d'ordinadors ARPANET, primers experiments Steve Jobs garatges i bill gates

2.2. Avui dia parlem de 4ª generació

2.3. Societat informacional

2.3.1. Nova forma d'organització social, noves condicions tecnològiques que emergeixen periode actual

2.4. societat xarxa

2.4.1. Motor impulsor, informació tot interconectat aparició TIC, continguts digitalitzats

2.5. Bretxa Digital

2.6. Globalització imperfecta

2.6.1. No tothom té accés a la xarxa

2.6.1.1. Gent que utilitza tecnologia i que no, classes afavorides i desafavorides

2.7. Cultura de la virtualitat real

2.7.1. Són els canvi tecnològics sobre la cultura dels mitjans

2.8. Educació 2.0

2.8.1. Relació profe i alumne

2.8.1.1. Aprenetage col.laboratiu, convergent de medis, llenguatge multimèdia, intervenen medis de comunicació, segones pantalles

2.9. Educació Mediàtica

2.9.1. Promou la creativitat del individu i la seva comunicació amb altres persones

2.9.1.1. Serveix pe crear múltiples llenguatges per crear i llegir de forma crítica, interactuar de forma real i virtual

2.10. Albateització informacional/ digital

2.10.1. Nadius digitals

2.10.1.1. És aquell que neix amb la tecnologia implantada a la societat

2.11. Immigrants digitals

2.11.1. Els que tenen que adaptar o necesiten crear a necessitat de donar-li un ús

3. comunicació en xarxa i política informacional DEBAT Pac 4

3.1. Teledemocràcia

3.1.1. Cardoso diu:

3.1.1.1. La comunicació mitjançada per ordinador pot permetre finalment formes de participació política

3.2. Ciberdemocràcia

3.2.1. Creació de comunitats virtuals

3.2.1.1. Noves comunitats fisíques element centrat per a construir una democràcia del segle XXI

3.3. Democràcia electrònica

3.3.1. Ès definida com a constituent a tots els mitjans electronics de comunicació

3.3.1.1. Permet al ciutadà tenir poder en els esforços de responsabilització pública

3.4. Política informacional

3.4.1. Predomini de la TV i ens menys mesura la premsa segons Castells

3.4.1.1. Governs inverteixen en les interfícies tecnològiques a Internet entre electes i ciutadans

3.5. Ciber democràcia contínua

3.5.1. Com a model de la política a la xarxa

3.5.1.1. Mira d'analitzar la contribució d'internet a un canvi de model de política informacional

3.5.1.1.1. internet en la política no pot fer marxa enrere

3.6. Autonomia Comunicativa

3.6.1. S'han d'analitzar els usos dels individus dels diferents mitjans i la interrelació entre un i altres

3.7. Autonomia Sociopolítica

3.7.1. Anàlisi de casos d'estudi les pràctiques d'apropació de diferents mitjàns de comunicació per part dels ciutadans

3.7.1.1. El consum de mitjans determina la formació de modalitats

3.8. Tranparència

3.8.1. Mostra tota la informació com la societat volem i necessitem saber.

3.8.1.1. Ha de garantir el fluix informatiu

3.9. Privacitat

3.9.1. Es vincula a la difícil intersecció entre allò que hem de conèixer nosaltres

3.9.1.1. Ha de garantir les dades personals no s'exposin públicament

3.10. Intimitat

3.10.1. Es centra en la idea de l'espiritualiatit de les persones i grups

4. Comunicació en Xarxa : Autocomunicació de massa Pac 3

4.1. dualitat de mitjans

4.1.1. Tant mitjans tecnològics o analògics

4.2. Consumidor proactiu

4.2.1. És un consumidor ben informat, millorarà el producte a través dels canals de comunicació

4.3. Web 1.0

4.3.1. Primer model

4.3.1.1. Els usuaris podien veure les pàgines webs, però no podien intervenir en el contingut de la web

4.3.1.1.1. Els usuaris només acturen com a consumidors

4.4. Web 2.0

4.4.1. Permet ineraccionar amb altres usuaris o canviar el contingut del lloc , blocs, wikis

4.4.1.1. Això fa aparèixer l'autocomunicació de massa

4.5. Convergència de modalitats

4.5.1. TV,ràdio, Internet i comunicació sense fil

4.6. Autocomunicació de Massa

4.6.1. Autogeneres, autodifons i autoselecciones el continguts

4.7. Comunicació de Massa

4.7.1. Difusió del contingut a la societat

4.7.1.1. És interactiva o unidireccional, predomina aquesta però internet va aparèixer una nova forma de comunicació interactiva

4.7.1.1.1. Per emetre missatges de molts a molts, perquè arribi a un públic d'abast mundial

4.8. Societat de Xarxa

4.8.1. Societat amb estructura social i confirmada a partir de xarxes tecnoligiques de la info

4.8.1.1. La estructura xarxa és una societat global