Концепції інформації

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Концепції інформації por Mind Map: Концепції інформації

1. Методологічний підхід

1.1. Інформація- абстрактна фікція

1.1.1. Інформація- розумова абстракція, створена людським розуом (Н.Винер)

1.1.2. Інформація- знята невизначенність, або результат вибору із можливих альтернатив (К.Шенон)

1.1.3. Інформація- довжина алгоритму, дозволяючого перетворити один об'єкт у інший (А.Н.Колмогоров)

2. Онтологічний підхід

2.1. Інформація- фізичний феномен

2.1.1. Атрибутивна концепція

2.1.1.1. Інформація- сутність відображення (філософи- матеріалісти)

2.1.1.2. Інформація- відображенне різноманіття (А.Д.Урсул)

2.1.2. Природничо-наукова концепція

2.1.2.1. Інформація-Першопричина таких властивостей матерії як відображення і організація (матерія= речовина + енергія + інформація)

2.1.2.2. Інформація- все те що нас оточує, представлене кодом "чогось" (інформаційний гносеологізм)

2.2. Інформація- функція самоврядних систем

2.2.1. Функціональна концепція

2.2.1.1. Інформація(інформаційні процеси) є у всіх самоврядних системах(кибернетична концепція)

2.2.1.2. Область буття інформації - людське суспільство і людська свідомість(антропоцентрична концепція)

3. Езотеричний підхід

3.1. Інформація- основа всіх форм всесвіту