Типи облікових задач, що підлягають автоматизації

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Типи облікових задач, що підлягають автоматизації por Mind Map: Типи облікових задач, що підлягають автоматизації

1. Облік товарно-матеріальних цінностей

1.1. Призначення комплексу задач: облік наявності, надходження й витрати товарно-матеріальних цінностей

1.2. Вихідна інформація: залишок матеріалів, сировини на кінець звітного періоду, надходження, витрати й динаміка за період

1.3. Вхідна інформація: залишок матеріалів, сировини на початок звітного періоду, надходження матеріалів, відпуск матеріалів у виробництво

2. Облік основних засобів (ОЗ)

2.1. Призначення комплексу задач: облік наявності, надходження й вибуття ОЗ, нарахування амортизації та спрацювання, облік витрат на ремонт ОЗ

2.2. Вихідна інформація: залишок ОЗ на кінець звітного періоду, суми амортизаційних відрахувань, залишкова вартість ОЗ

2.3. Вхідна інформація: норми амортизаційних відрахувань, залишок ОЗ на початок звітного періоду, надходження та вибуття ОЗ, первісна вартість ОЗ

3. Облік готової продукції, її відвантаження та реалізація

3.1. Призначення комплексу задач: складання звітів із випуску готової продукції, руху на складах, за відвантаженими товарами й обсягом реалізації

3.2. Вихідна інформація: залишок готової продукції на кінець місяця, обороти за дебетом і кредитом рахунків, обсяг реалізації

3.3. Вхідна інформація: обсяг випуску продукції, прихід, витрати, відвантаження, оплата продукції, залишок на початок місяця

4. Облік коштів і фінансових операцій

4.1. Призначення комплексу задач: облік наявності та руху коштів на поточному рахунку, у касі, облік розрахунків із підзвітними особами, дебіторами та кредиторами

4.2. Вихідна інформація: залишок коштів у касі, на поточному рахунку, у підзвіті та заборгованість на кінець періоду, звіти з дебетом рахунку, оборот за кредитом рахунку за період

4.3. Вхідна інформація: залишок коштів у касі, на поточному рахунку, в підзвіті на початок періоду, надходження, витрати, повернення коштів

5. Облік праці та заробітної плати

5.1. Призначення комплексу задач: облік розрахунку з працівниками за заробітною платою, облік відпрацьованого часу

5.2. Вихідна інформація: суми нарахованої та виплаченої заробітної плати, утримання із заробітної плати

5.3. Вхідна інформація: тарифні ставки, оклади, кількість відпрацьованого часу, норми вироблення, норми утримань і нарахувань, фактичне вироблення

6. Облік витрат на виробництво

6.1. Призначення комплексу задач: визначення фактичної собівартості обсягу витрат на виробництво

6.2. Вихідна інформація: витрати на виготовлення продукції

6.3. Вхідна інформація: поопераційні трудові й матеріальні витрати

7. Зведений синтетичний облік

7.1. Призначення комплексу задач: рознесення за рахунками, субрахунками господарських операцій, складання зведених звітних документів, «Головної книги», «Оборотно-сальдової відомості», бухгалтерського балансу

7.2. Вихідна інформація: баланс, сальдо за рахунками на кінець звітного періоду, обороти за дебетом і кредитом рахунків

7.3. Вхідна інформація: сальдо за рахунками на початок звітного періоду, рух засобів на рахунках