Moving Forward in a Digital Society with ICT

Keep track of all your to-dos for school with this template. You can turn all assignments into tasks using the task widget, set priorities, deadlines and mark progress.

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Moving Forward in a Digital Society with ICT por Mind Map: Moving Forward in a Digital Society with ICT

1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์พื้นฐาน ลิขสิทธิ์ และใบอนุญาตซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์แบ่งตามลักษณะการคุ้มครอง ความเป็นมาของการพัฒนาซอฟต์แวร์เสรี ความสำคัญของ Open Source ข้อดี ข้อเสียของ Open Source ข้อควรคำนึงถึงเมื่อเลือกซื้อ หรือเลือกใช้ซอฟแวร์ จริยธรรมในการใช้ซอฟต์แวร์

1.1. Research and prepare experiment

2. Gadget

2.1. คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เสริมขนาดเล็ก[1] ที่ช่วยให้ผู้ใช้ใช้งานได้ง่ายขึ้น เปรียบเสมือนชอตคัต เช่น การบอกเวลาจากนาฬิกา การติดตามข่าวสาร ฟังวิทยุ หรือตรวจสอบราคาหุ้น โดยแกดเจ็ตจะช่วยย่นเวลาในการเปิดเบราว์เซอร์เพื่อเรียกดูข้อมูลทีละรายการ เปลี่ยนเป็นการนำข้อมูลดังกล่าวมาไว้บนเดสต์ทอป ในอีกความหมายถึง แกดเจ็ต คือ อุปกรณ์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่นำมาใช้กับโน้ตบุ๊กหรืออาจจะหมายถึงของเล่นไฮเทคที่มีความล้ำยุค

3. โมเดิร์น OS

3.1. คือซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ จัดการอุปกรณ์รับเข้าและส่งออก การรับข้อมูลจากแผงแป้นอักขระ การแสดงผลบนจอภาพ การนำข้อมูลออกไปพิมพ์ยังเครื่องพิมพ์ การจัดเก็บข้อมูลเป็นแฟ้ม การเรียกค้นข้อมูล การสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการประสานงานกับซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ระบบจึงหมายถึงซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์ระบบที่รู้จักกันดี คือ ระบบปฏิบัติการ(operating sytem) เช่น เอ็มเอสดอส ยูนิกซ์ โอเอสทู วินโดวส์ ลินุกซ์ เป็นต้น

3.1.1. Midterm

4. โมเดิร์นแอพ

5. เทคโนโลยีล้ำๆ รอบตัวเรา

5.1. SmartPhone

5.1.1. New vocabulary

5.2. สมาร์ท โฟนคือ โทรศัพยุคใหม่ที่พัฒนาขึ้นกว่าเดิม ที่มีความสามารถมากกว่าแค่การรับสายและโทรออกมีแอพพิเคชั่นเสริมความสามารถ ต่าง ๆ มากมาย แทบจะเรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ขนาดพบพา

5.3. GPS

5.4. GPS ย่อมาจากคำว่า Global Positioning System คือระบบนำทางโดยอาศัยการระบุพิกัดตำแหน่งต่างๆ ที่อยู่บนโลกจากสัญญาณดาวเทียม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ประโยชน์จากระบบ Global Navigation Satellite System หรือดาวเทียมสำรวจซึ่งโคจรอยู่รอบโลก อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :

5.5. weather application

5.6. เป็นแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน ทำให้เราสามารถรับรู้สภาพอากาศของวันแต่ละวันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความแม่นยำ

6. IT

6.1. เทคโนโลยีสารสนเทศ

6.2. องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.2.1. รับข้อมูล(IN PUT)

6.2.2. ประมวลผลข้อมูล(Process)

6.2.3. แสดงผลข้อมูล(OUT PUT)

6.2.4. จัดเก็บข้อมูล(STORAGE)