Feminismi ja populaarikulttuuri: ideologia, yleisö ja semiotiikka

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Feminismi ja populaarikulttuuri: ideologia, yleisö ja semiotiikka por Mind Map: Feminismi ja populaarikulttuuri: ideologia, yleisö ja semiotiikka

1. Semiotiikka

1.1. Tutkii merkkien ja merkityksien merkitystä

1.2. Populaarikulttuurissa paljon kätkettyjä merkityksiä

1.2.1. Ns. "pintapuoli" pop.kultuurissa on kuitenkin tärkeämpää, sillä yleisö näkee ne ensin

1.2.2. Semiotiikka tutkii ja tulkitsee näitä merkityksiä

1.2.2.1. Ylitulkinnan vaara?

2. Kriittinen argumentointi: keskittyy kahteen pääteemaan

2.1. 1: Merkkien ja merkitysten analysointi

2.2. 2: Ideologian, populaarikulttuurin ja yleisön välinen "suhde"

3. Ideologia

3.1. Populaarikulttuurin tuotoksissa usein ideologioita taustalla

3.1.1. Tekijä heijastaa joko tahallisesti tai tahattomasti

3.1.2. Myös yleinen "ajan hengen" ideologia heijastuu tuotoksiin

3.1.2.1. esim. James Bond

3.1.2.2. esim. Supersankarisarjakuvat (mm. Kapteeni Amerikka)

3.2. Ideologia on aina taustalla, joskus helpompi huomata, joskus ei

4. Naiskuva populaarikulttuurissa

4.1. Populaarikulttuurissa naisilla usein "rooleja", jotka toistuvat eri tuotoksissa, esim. elokuvissa

4.1.1. Jos poikkeavat rooleista, on nainen silloin jollakin tapaa "erikoinen"

4.2. Jos asenteita halutaan muuttaa, on vaikutettava ideologiaan

5. Yleisön rooli kuluttajina

5.1. Yleisö tukee ideologiaa aina kun ostaa jonkin populaarikulttuurin tuotteen, vaikkei sitä ostaessa ajattelisikaan

5.2. Yleisö muokkaa ideologiaa, ja ideologia muuttuu myös populaarikulttuurissa

5.2.1. Populaarikulttuuri tekee tuotteita yleisöä varten, jolloin myös yleisön yleisesti tukema ideologia on esillä

5.3. Yleisön on pyrittävä muuttamaan ideologiaan, esim. naiskuvaa elokuvissa, jos se haluaa muutoksia

5.4. Yleisön roolia populaarikulttuurin käyttäjinä olisi syytä tutkia empiirisesti