Програма курсу "Сходинки до інформатики"

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Програма курсу "Сходинки до інформатики" por Mind Map: Програма курсу "Сходинки до інформатики"

1. Основні завдання курсу

1.1. Формування початкових уявлень про базові поняття

1.2. Формування вміння створювати комп'ютерні презентації

1.3. Формування в школярів алгоритмічного, критичного мислення

1.4. Формування в учнів початкових уявлень та навичокроботи з різними програмними засобами

2. Предметна ІКТ-компетентність

2.1. Вміння молодших школярів

2.1.1. Технологічні

2.1.2. Телекомунікаційні

2.1.3. Алгоритмічні

3. Струкрура навчальної програми

3.1. Змістові лінії

3.1.1. "Комп'ютер та його складові"

3.1.2. "Інформація та інформаційні процеси"

3.1.3. "Використання інформаційних технологій"

3.1.4. "Алгоритми і виконавці"

4. Класи

4.1. 2 клас

4.1.1. Комп'ютери та їх застосування

4.1.2. Основні складові комп'ютера. Початкові навички роботи з комп'ютером

4.1.3. Поняття про повідомлення, інформацію та інформаційні процеси

4.1.4. Алгоритми і виконавці

4.1.5. Об'єкти. Графічний редактор

4.1.6. Комп'ютерна підтримка вивчення навчальних предметів

4.2. 3 клас

4.2.1. Інформаційні процеси і комп'ютер

4.2.2. Файли та папки. Вікна та операції над вікнами

4.2.3. Пошук даних в інтернеті

4.2.4. Робота із презентаціями

4.2.5. Алгоритми і виконавці

4.2.6. Створення проектів

4.3. 4 клас

4.3.1. Операції над папками і файлами

4.3.2. Опрацювання тексту на комп'ютері

4.3.3. Електронне листування

4.3.4. Висловлювання. Алгоритми з розгалудженням і пос=вторенням

4.3.5. Створення проектів