Основи інформатики

Track and organize your meetings within your company

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Основи інформатики por Mind Map: Основи інформатики

1. Змістовий модуль 5. Основи комп’ютерних мереж

1.1. Класифікація комп’ютерних мереж

1.1.1. Поняття комп’ютерної мережі

1.1.2. Класифікація комп’ютерних мереж

1.1.2.1. за територіальним розташуванням

1.1.2.2. за топологією

1.1.2.3. за методами комутації

1.1.2.4. за призначенням

1.2. Глобальна мережа Інтернет

1.2.1. Поняття клієнт-серверної мережі

1.2.2. Ресурси, принципи функціонування Інтернет

1.2.3. Протоколи передавання даних

1.2.4. Адресація в Інтернет

1.2.5. Сервіси Інтернет

1.2.6. Пошук даних

1.3. Використання сервісів Веб 2.0 у навчальній діяльності

1.3.1. Поняття про Веб 1.0, Веб 2.0, Веб 3.0

1.3.2. Технології Веб 2.0

1.3.3. . Сервіси Веб 2.0 та їх використання у навчальній діяльності

2. Змістовий модуль 4. Поняття про моделі та моделювання

2.1. Поняття моделі та моделювання. Класифікація моделей

2.1.1. Поняття моделі

2.1.2. Для чого будують моделі

2.1.3. Класифікація моделей

2.1.3.1. галузі використання

2.1.3.2. врахування фактору часу

2.1.3.3. спосіб представлення

2.1.4. Інформаційна модель

2.1.5. Математична модель

2.1.6. Поняття моделювання

2.2. Комп’ютерне моделювання. Обчислювальний експеримент

2.2.1. Етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера

2.2.2. Поняття комп’ютерного моделювання

2.2.3. . Приклади комп’ютерного моделювання з різних галузей науки

2.2.4. Обчислювальний експеримент

2.2.5. Моделювання з допомогою випадкових чисел

2.2.6. . Метод Монте-Карло

3. Змістовий модуль 1. Інформація та інформаційні процеси

3.1. Інформація та інформатика. Інформація і повідомлення

3.1.1. Поняття інформації

3.1.2. Інформатика як наука

3.1.3. Фундаментальні основи інформатики

3.1.4. Підходи до тлумачення поняття „інформація”

3.1.5. Повідомлення, сигнал, дані

3.1.5.1. неперервні сигнали

3.1.5.2. дискретні

3.1.6. Способи подання повідомлень

3.1.7. Види повідомлень

3.1.7.1. за способом сприйняття

3.1.7.1.1. нюхові

3.1.7.1.2. слухові

3.1.7.1.3. тактильні

3.1.7.2. за суспільним значенням

3.1.7.2.1. масові

3.1.7.2.2. спеціальні

3.1.7.3. за формою подання

3.1.7.3.1. текстові

3.1.7.3.2. музичні

3.1.7.3.3. числові

3.1.7.3.4. графічні

3.1.7.3.5. комбіновані

3.1.8. Властивості повідомлень

3.1.8.1. об"єктивність

3.1.8.2. вірогідність

3.1.8.3. повнота

3.1.8.4. актуальність

3.1.8.5. корисність

3.1.8.6. зрозумілість

3.1.9. Сигнали неперервні та дискретні

3.1.10. Носії даних

3.1.10.1. довгоіснуючі

3.1.10.2. недовгоочікувані

3.1.11. Питання про вимірювання інформації

3.2. Інформаційні процеси. Інформаційна діяльність людини. Захист інформаційних ресурсів

3.2.1. Інформаційні процеси

3.2.2. Інформаційна діяльність людини

3.2.3. Захист інформаційних ресурсів

4. Змістовий модуль 2. Поняття про системи. Інформаційна (комп’ютерна) система

4.1. Система. Класифікація систем. Інформаційна система: складові, призначення, функції, характеристики. Принципи функціонування комп’ютера

4.1.1. Система

4.1.2. Класифікація систем

4.1.2.1. за ступенем автоматизації

4.1.2.1.1. ручні

4.1.2.1.2. автоматизовані

4.1.2.1.3. автоматичні

4.1.2.2. за характером використання даних

4.1.2.2.1. інформаційно-комунікаційні

4.1.2.2.2. інформаційно-аналітичні

4.1.2.2.3. інформаційно-розв"язуючі

4.1.2.2.4. інформаційно-аналітичні

4.1.2.3. за галузями використання

4.1.2.3.1. банківська

4.1.2.3.2. довідкова

4.1.2.3.3. бібліотечна

4.1.2.3.4. інформаційна система оподаткування

4.1.3. Інформаційна система: складові, призначення, функції, характеристики

4.1.4. Принципи функціонування комп’ютера

4.2. Подання даних у комп’ютері

4.2.1. Структура внутрішньої пам’яті комп’ютера

4.2.2. Кодування числових даних

4.2.3. Кодування символьних даних

4.2.4. Кодування графічних даних

4.2.5. Колірні схеми

4.2.5.1. RGB

4.2.5.2. CMYK

4.2.6. Комп’ютерна графіка

4.2.7. Кодування звукових даних

4.2.7.1. метод FM

4.2.7.2. метод таблично-хвильового кодування

4.2.8. Дискретизація

4.2.9. Кодування відеоданих

4.3. Структури даних. Стиснення, архівація, захист даних

4.3.1. Структури даних

4.3.2. Стиснення, архівація, захист даних

4.3.2.1. методи стиснення

4.3.2.1.1. RLE

4.3.2.1.2. метод Хаффмана

4.3.2.1.3. метод Лемпеля-Зіва

4.3.2.2. призначення архівації

4.3.2.3. віруси

4.3.2.3.1. файлові

4.3.2.3.2. завантажувальні

4.3.2.3.3. макровіруси

4.3.2.3.4. мережеві

5. Змістовий модуль 3. Основи алгоритмізації

5.1. Алгоритм та його властивості. Базові алгоритмічні структури

5.1.1. Алгоритм, властивості алгоритма, способи опису алгоритма

5.1.1.1. етапи постановки задачі

5.1.1.2. властивості

5.1.1.2.1. дискретність

5.1.1.2.2. визначеність

5.1.1.2.3. масовість

5.1.1.2.4. результативність

5.1.1.3. способи опису

5.1.1.3.1. словесний

5.1.1.3.2. графічні схеми

5.1.1.3.3. навчально-алгоритмічною мовою

5.1.1.3.4. мовами програмування

5.1.2. Виконавець алгоритму

5.1.3. Базові алгоритмічні структури

5.1.3.1. слідування

5.1.3.2. команда розгалуження

5.1.3.2.1. повна форма

5.1.3.2.2. неповна форма

5.1.3.3. цикли

5.1.3.3.1. цикл "поки"

5.1.3.3.2. цикл "до"

5.1.3.3.3. цикл "для"

5.1.3.3.4. команда вибору

5.1.4. Лінійна структура, команда розгалуження, команда повторення

5.2. Побудова алгоритмів розв’язування задач

5.2.1. Структурний підхід до побудови алгоритмів, правильна алгоритмічна конструкція

5.2.2. Таблиця виконання алгоритму

5.2.3. Алгоритми для роботи з масивами, з текстовими даними

5.2.4. Допоміжний алгоритм, рекурсивний алгоритм

5.3. Алгоритми та програми

5.3.1. Програма, програмування

5.3.2. Поняття методології, технології, парадигми, стиля, мови програмування

5.3.3. Процедурне, логічне, функціональне, об'єктно-орієнтоване програмування

5.3.4. Програми-транслятори