Digitale læremidler på Silkeborg Ungdomsskole

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Digitale læremidler på Silkeborg Ungdomsskole por Mind Map: Digitale læremidler på Silkeborg Ungdomsskole

1. Dansk

1.1. Danskfaget

1.2. Grammatip.com

1.3. Webprøver.Gyldendal

1.4. Ilitt

1.5. Frilæsning.dk

2. Matematik

2.1. MatematikFessor

2.2. Matematik.Gyldendal

2.3. GeoGeBra

2.4. SkoleDu

3. Engelsk

3.1. Engelsk.Gyldendal

3.2. PSpraktisksprog

3.3. Grammatip.com

3.4. Gekko

3.5. Engelskfaget/Clio

4. Fysik / Kemi

4.1. FysikKemifaget

5. Diverse

5.1. Skoletube

5.2. LærIT

5.3. Ordbogen.com

5.4. EMU Træneren

5.5. Filmcentralen

6. Samfundsfag

6.1. [email protected]

6.2. Samfundsfaget

7. Tysk

7.1. Deutsch als Fremdsprache

7.2. PSpraktisksprog

7.3. Grammatip.com

8. Fransk

8.1. PSpraktisksprog

9. Dansk som andetsprog

9.1. Vores fælles sprog

9.2. Ordnet.dk/den danskeordbog

9.3. Danske dyr

9.4. Verdens dyr

9.5. Dr.dk/ligetil

9.6. EMU Lexin

9.7. Sproget.dk

9.8. DanskHerogNu

9.9. Nyi.dk

9.10. FjernUV

9.11. Netdansk

9.12. Frilæsning.dk