Szóalkotási módok

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Szóalkotási módok por Mind Map: Szóalkotási módok

1. Szóképzés

2. Ritkább szóalkotási módok

2.1. Szórövidülés

2.1.1. Csak rövidülés

2.1.2. Jelentéstapadás

2.1.2.1. Rövidülés és szóképzés

2.2. Mozaikszók

2.3. Szóalakvegyülés

3. Szóösszerántás

4. Szóösszetétel

4.1. Szerves

4.1.1. alárendelő

4.1.1.1. tárgyas

4.1.1.1.1. alanyos

4.1.1.2. határozós

4.1.1.3. jelzős

4.1.1.4. jelentéssűrítő

4.1.2. mellérendelő

4.1.2.1. valódi

4.1.2.2. ismétléses

4.1.2.2.1. egyszerű vagy variált ismétlés

4.1.2.2.2. ikerítés

4.2. Szervetlen

4.2.1. gyakori használat miatt rögzült, nincs nyelvtani kapcsolat

4.2.2. volt nyelvtani kapcsolat, de már elhomályosult