Links Højmarkskolen

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Links Højmarkskolen por Mind Map: Links Højmarkskolen

1. www.globus.gyldendal.dk

2. Geografifaget.dk

3. www.fagliglaesning.dk

3.1. Faglig læsning

4. dansk

4.1. www.frilæsning.dk

4.2. www.superbog.dk

4.3. www.opgavehylden.dk

4.4. www.bogkassen.dk

4.5. www.ekstrabladetskole.dk

4.6. Fællessamlingen

4.6.1. www.integrabib.dk/vejen-kontoret

4.7. www.grammatip.com

4.8. www.danskfaget.dk

4.9. Gyldendals fagportal 0-2. kl.

4.10. Gyldendals fagportal 3.- 4. kl.

4.11. Gyldendals fagportal 5.- 6. kl.

4.12. Gyldendals fagportal 7. 10. kl.

4.13. Alineas online prøveform til dansk

4.14. www.fagliglaesning.dk

5. Matematik

5.1. www.emat.dk

5.2. www.matematikbogen.dk

5.3. www.matematikopgaven.dk

5.4. www.matematikfessor.dk

5.5. Matematikkens Univers.dk

6. Fysik/kemi

6.1. www.fysiktjek.dk

7. Biologi

7.1. www.biologitjek.dk

7.2. www.danskedyr.dk

7.3. www.naturporten.dk

7.4. www.skoveniskolen.dk

8. Geografi

8.1. www.geografitjek.dk

8.2. www.emuseum.dk

8.3. Europas lande

9. Alle fag

9.1. www.filmlinjen.dk

9.2. www.gratisskole.dk

9.3. www.Elevunivers.dk

9.4. www.depotet.dk www.123abc-skole.dk

9.5. www.emu.dk

9.6. www.materialehylden.dk

9.7. www.dr.dk/skole.

9.8. www.ordbogen.com

9.9. Djeeo.dk

9.9.1. Gamemaste.djeoo.dk

9.9.1.1. Login

9.9.2. djeeo.dk/da/gamemaster/opret-nyt-spil

9.9.3. djeoo.dk/quick-guide

9.9.4. djeoo.dk/djeoo-pa-dagen

9.9.5. djeeo.dk/da/support

9.10. Newsskole.dk

9.11. www.mindmeister.dk

9.12. www.sjovskole.dk

9.13. www.skole.abcleg.dk

10. Kristendom

10.1. Stiftsamlingen. www.rps-ribestift.dk

10.2. www.bibelselskabet.dk/undervisning

11. Samfundsfag

11.1. www.opgavehylden.dk

11.2. www.samfundsfaget.dk

12. Engelsk

12.1. www.mingoville .com

12.2. www.grammatip.com

12.3. Superreader.dk

12.4. Alineas online prøveformer til engelsk

12.5. Gyldendals fagportal 8.- 10. kl.

13. Tysk

13.1. www.opgavehylden.dk

13.2. www.tyskopgaver.dk

13.3. www.grammatip..com.

13.4. www.superreader.dk

13.5. Alineas online prøveformer til tysk

14. Fransk

15. CFU

15.1. www.cfu.dk

16. www.tjektasken.dk

16.1. Arbejd hjemme

17. PUC

17.1. www.integrabib.dk/vejen-hojmarkskolen

17.2. www.verdensdyr.dk

17.3. www.danskedyr.dk

17.4. www.frilæsning.dk

17.5. www.danskhistorie.dk

17.6. www.kristendomskundskab.dk

17.7. www.samfundsfaget.dk

17.8. www.integrabib.dk/vejen-kontoret

18. Historie

18.1. www.e-museum.dk

18.2. www.historienet.dk

19. Undervisningsmiljø

19.1. www.klassetrivsel.dk

20. Natur/teknik

20.1. Clio online til fase 2

20.2. Europas lande

20.3. Danske dyr

20.4. Naturporten.dk

20.5. www.skoveniskolen.dk