Øget drivhuseffekt

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Øget drivhuseffekt por Mind Map: Øget drivhuseffekt

1. Afbrænding af fossile brændstoffer

2. Udledning fra marker

3. Husdyr

4. Vulkaner

5. Skovrydning

6. Methan gas

7. Affald

8. Køretøjer