Liikenne ja sen vaikutukset yhteiskunnalle.

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Liikenne ja sen vaikutukset yhteiskunnalle. por Mind Map: Liikenne ja sen vaikutukset yhteiskunnalle.

1. Mitä liikenne on?

1.1. Liikenne koostuu liikenneverkoista

1.1.1. Liikenneverkot muodostuvat esim. maaniteistä, rautateistä, lentoteistä ja vesireiteistä.

1.1.1.1. Jotain tiettyä liikenteen keskusasemaa kutsutaan liikenteen solmukohdaksi.

1.1.1.2. Logistiikka tarkoittaa tavaroiden kuljetusta, varastointia ja jakelua ihmisille.

1.1.1.2.1. Eri liikennemuodot yhdistyvät logistiikkakeskuksissa

1.1.1.3. Liikenneverkot kehittyvät suuhteessa maan teollistumisen kehitykseen.

1.1.1.3.1. Saatetaan nähdä, että hyvinvointivaltioissa on suuremmat ja tiheämmät liikenneverkot, kuin kehitysmaissa.

2. Minkälaisia liikennekeinoja on?

2.1. Liikennekeinoja on ikään kuin kahdenlaisia: kuluttajien siirto paikasta toiseen ja kuluttajille tuotavat hyödykkeet liikenteen avulla.

2.1.1. Monet liikennekeinot toimivat molemmilla tavoilla

2.1.1.1. Junat, laivat, lentokoneet ja maaniteliikenne.

2.1.2. Tietoliikenne ja putkiliikenne tuo kuluttajille haluamansa hyödykkeen.

3. Vaikutukset yhteiskunnalle

3.1. Liikenteellä on lukuisia eri positiivisia vaikutuksia kansalle.

3.1.1. Hyödykkeiden siirto, tuonti/vienti, yksilön nautinto ja tietojen oppiminen

3.1.1.1. Liikenteen avulla yhteiskunta kukoistaa

3.1.1.1.1. Esim. matkailu on maailman tärkeimpiä elinkeinoja.

3.2. Toisaalta haittavaikutuksia ei saa poissulkea.

3.2.1. Saasteet, melu, onnettomuudet, sairaudet ja luonnon ylikuormittuminen.

3.2.1.1. Erilaisilta riskitekijöiltä voidaan kuitenkin ehkäistä eri keinoin.

3.2.1.1.1. Ajaa sääntöjen mukaisesti, suosia ekologisia tuotteita yms.

3.2.1.2. Tietoliikenteen laajentumisen takia on lisääntyneet rikollisuuden riskit.