Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Juutalaisuus por Mind Map: Juutalaisuus

1. Etiikka

1.1. Juutalaiset käsittävät luomakunnan olennaisesti hyväksi.

1.1.1. Aineellista luontoa tai ihmistä ei ole koskaan juutalaisuudessa käsitetty pahoina, harhanomaisina tai epäoleellisina.

1.2. Työntekoa arvostetaan juutalaisuudessa ja toimettomuutta on pidetty syntinä.

1.3. Ei rakennu maailmasta pakenemisen tai ihmisluonnon vastustamisen logiikalle.

1.4. Eivät syö sian lihaa.

1.4.1. Jos lihaa syödään, tulee eläimen olla teurastettu siten, että veri lasketaan siitä pois.

2. Toiminta

2.1. Riitit

2.1.1. Brit mila

2.1.1.1. Rituaali, jossa juutalaiset pojat otetaan Jumalan ja Israelin lasten yhteyteen ympärileikkauksessa.

2.1.2. Bar mitsva

2.1.2.1. Juhla ja siirtymäriitti

2.1.2.1.1. Pojalla kun täyttää 13.

2.1.2.1.2. Tytöllä kun täyttää 12.

2.1.3. Häät

2.1.4. Hautajaiset

3. Yhteisö

3.1. Rakennukset

3.1.1. Synagoga

3.2. Paikat

3.2.1. Jerusalem

3.2.1.1. Juutalaisuudelle se on pyhä, koska siellä on sijainnut Jumalan ohjeistamana Salomonin aikana rakennettu temppeli.

3.2.2. Temppelivuori

3.2.3. Itkumuuri

3.3. Asiantuntijat

3.3.1. Rabbi

3.3.2. Profeetta

4. Kulttuuri

4.1. Ihmisten asema

4.1.1. Miesten ja naisten tehtäät osittain erotettu toisistaan.

4.1.1.1. Molemmilla sukupuolilla omat veloitteet.

4.2. Esineistö

4.2.1. Tanak

4.2.2. Tefillin

4.2.2.1. Laitetaan päälle päivittäin sapattia ja juhlapyhiä lukuunottamatta.

4.2.3. Menora

4.2.3.1. Kynttilänjalka, jossa on seitsemän haaraa.

4.2.4. Mezuza

4.2.4.1. Kodin oven oikeaan pieleen kiinnitettävä pieni kotelo, joka sisältää tooran jakeita.

4.2.5. Sofar

4.2.5.1. Vuogen ja lampaan sarvesta valmistettu soitin.

4.2.6. Daavidintähti

4.2.6.1. Juutalaisuuden tunnus.

4.2.7. Tallit

4.2.7.1. Suorakaiteen muptpinen vaate, jonka juutalainen mies laittaa päälleen aamurukouksen ajaksi.

4.3. Taide

4.3.1. Vokaalimusiikkia

4.3.2. Perinteisesti käyttötaidetta synagogiin ja uskonnollisten velvollisuuksien suorittamiseen.

4.3.2.1. Hopeasta valmistetut esineet

4.3.2.1.1. Menora

4.3.2.2. Temppeli pylväät

4.3.2.3. Laintaulut

4.3.2.4. Kruunu

4.3.2.5. Rukoustekstit

5. Syntyhistoria

5.1. Juutalaiset polveutuvat noin 4000 vuotta sitten eläneestä patriarkka eli kantaisä Abrahamista

5.2. Tooran mukaan

5.2.1. Jumala Jahve ilmestyi Abrahamille ja käski tämän muuttaa pois kotimaastaan maahan, jonka Jumala hänelle osoitti

5.2.1.1. Jumala lupasi, että Abrahamista polveutuu suuri kansa, jonka kautta koko maailma tulee siunatuksi ja joka saa kodikseen luvatun Kanaanin maan.

5.2.1.1.1. Kansa vaelsi autiomaassa neljäkymmentä vuotta, minkä jälkeen Jumalan lupaus omasta maasta toteutui.

5.3. Historiallisesti

5.3.1. Sai alkunsa 4000 vuota sitten Lähi-idässä

5.3.1.1. Samalle alueelle asettui asumaan joukko kansoja, jotka huomasivat, että sotimisen sijasta heimojen kannatti tehdä yhteistyötä.

5.3.1.1.1. Heimot uskoivat yhteen, näkymättömään Jumalaan, joka oli ilmaissut heimoille tahtonsa ja ohjeensa lain tauluissa ja suullisissa ohjeissa.

6. Kertomukset ja pyhät tekstit

6.1. Tanak eli heprealainen raamattu

6.1.1. Kolme osaa: Toora "opetus", Nevi'im "profeetat", Ketuvim "kirjoitukset"

6.1.1.1. Toora sisältää kääröjä, joita luetaan synagogajumalanpalveluksissa.

6.1.1.1.1. Luetaan kokonaisuudessan läpi vuodenaikana jumalanpalveluksissa.

6.1.2. Koostuu 24 kirjasta.

6.1.3. Kertoo Israelin kansan historiasta ja uskosta Jumalaan.

6.1.4. Syntyin noin tuhannen vuoden aikana.

6.1.4.1. Suurinosa kirjoituksista kirjoitettu 500-luvulla eKr.

6.1.5. Kirjoitettu pääosin hepreaksi.

6.1.5.1. Pieni osa aramean kieltä.

6.2. 613 käskyä

6.2.1. Kymmenen käskyä

6.2.2. Mitzvoja

6.3. Pyhä kirja Talmud

6.3.1. 20 osaa

6.3.2. kuusi kertaa laajempi kuin Tanak

7. Uskomukset ja oppi

7.1. Jumalakäsitys

7.1.1. Monoteistinen

7.1.1.1. Uskotaan, että koko todellisuudessa on yksi persoonallinen tuonpuoleinen Jumala, joka on tämänpuoleisen kanssa tekemisissä.

7.2. Pelastuskäsitys

7.2.1. Juutalaisuus ei ota selkeää kantaa tuonpuoleiseen, mutta yleensä siinä ajatellaan, että kaikki ihmiset uskonnostaan riippumatta pelastuvat ikuiseen elämään taivaaseen.

7.2.1.1. Se kuinka lähelle Jumalaa pääsee riippuu kuitenkin siitä miten noudattaa 613 käskyä.

7.3. Ihmiskäsitys

7.3.1. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, mutta on silti syntinen.