Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Islam por Mind Map: Islam

1. Toiminta

1.1. Riitit

1.1.1. Jumalan tahtoon alistuminen

1.1.1.1. Islamin uskon viisi peruspilaria

1.1.1.1.1. 1. Julkinen uskontunnustus

1.1.1.1.2. 2. Päivittäiset rukoukset

1.1.1.1.3. 3. Vuotuinen almuvero

1.1.1.1.4. 4. Paastoaminen pyhän kuukauden eli ramadanin aikana

1.1.1.1.5. 5. Pyhiinvaellus

1.1.2. Jumalanpalvelus

1.1.2.1. "Todistan ettei ole muuta jumalaa kuin Jumala ja että Muhammad on hänen profeettansa."

1.1.2.2. Rukouskutsu on osa jumalanpalvelusta

2. Etiikka

2.1. Hyveet

2.1.1. Ystävällisyys

2.1.2. Kiitollisuus Jumalaa kohtaan

2.1.3. Tottelevaisuus Jumalaa ja hänen sanansaattajaansa kohtaan

2.1.4. Rehellisyys

2.1.5. Siveys

2.1.6. Uskollisuus

2.1.7. Nöyryys

2.1.8. Rauhaa rakastavuus

2.1.9. Oikeudenmukaisuus ja kunnioittavuus

2.1.10. Rohkeus

2.1.11. Veljesrakkaus ja armeliaisuus

2.2. Käytännön hyvät teot

2.3. Jumalan lähestyminen lain tietä eli sharia pitkin

2.4. Kaikenkattavuus

2.4.1. Islamilaisuuden tärkein ja luonteenomaisin piirre

2.4.2. Säätelee käytännössä koko elämää

2.5. Islamin erilaiset lait ja määräykset

2.5.1. Seksi kuuluu vain avioliittoon.

2.5.2. Alkoholin käyttö ei ole sallittua.

2.5.2.1. Islamissa on viinin juomista koskeva kielto, joka johtaa myös muiden alkoholijuomien juontiin.

2.5.3. Joidenkin ruokien syöminen on kiellettyä, mutta niitä ruokia on yllättävän vähän; itsestään kuolleet eläimet, veri ja sianliha. Lisäksi ruoaksi valmistettavan lihan täytyy olla islamin sääntöjen mukaan teurastettua.

2.5.4. Islamin usko kieltää myös ihmistä tai eläintä esittävien kuvien käytön.

2.5.4.1. Tämän takia esimerkiksi moskeijat ovat kuvattomia. Jumalanpalveluksissa tai hartaustilaisuuksissa ihmistä, eläintä eikä Jumalaa saa kuvata.

3. Uskomukset ja oppi

3.1. Jumalakäsitys

3.1.1. Jumalasta käytetään nimeä Allah

3.1.2. Jumala loi ihmisen ja koko ihmiskunta palaa aina Jumalan luokse

3.1.3. Jumala ilmestyi koraanin kautta

3.1.4. Jumalaa kuvaillaan paljon anteliaana ja armollisena

3.1.5. Monoteistinen uskonto = usko yhteen jumalaan

3.2. Ihmiskäsitys

3.2.1. Ollakseen muslmimi, on tärkeää omaksua islamin laki sekä sharia (=lain polku)

3.2.2. Islamin laki

3.2.2.1. Moraali ja hyvät menettelytavat

3.2.2.2. Palvonta

3.2.2.3. Ihmisten välisiä suhteita koskevat normit: perhe, sosiaalinen turvallisuus, talous, perinnöt, rikokset ja kansainvälisyys

3.3. Pelastuskäsitys

3.3.1. Katuessaan ja pyytäessään Jumalan anteeksiantoa, Jumala antaa kaikki synnit anteeksi.

3.3.2. Ihmisen pelastus riippuu hänen uskostaan Jumalaan.

3.3.3. "Jumalan, armeliaan Armahtajan nimeen."

4. Kertomukset ja pyhät tekstit

4.1. Koraani

4.1.1. Profeettaketjun viimeinen kirjoitus

4.1.2. Jumala ilmestyi koraanin kautta

4.1.3. Painottaa hyvien tekojen merkitystä

4.2. Pyhät kirjat ja kirjoitukset

4.2.1. Toora

4.2.1.1. Ilmestyi Moosekselle

4.2.2. Psalmit

4.2.2.1. Ilmestyivät Daavidille

4.3. Evankeliumit

4.3.1. Ilmestyi profeetta Jeesukselle

4.4. Profeettojen kääröt

4.4.1. Mooseksen kääröt

4.4.1.1. Sisältävät Mooseksen ilmestymiset

4.4.1.2. Mooses, Aaron ja Joosua kirjoittivat ylös myöhemmin

4.4.2. Abrahamin kääröt

4.4.2.1. Yksi varhaisimmista pyhistä kirjoituksista, jotka annettiin Abrahamille

5. Syntyhistoria

5.1. 600-luku

5.2. Profeetta Muhammadin toiminta

5.2.1. Muhammadin ollessa noin 40-vuotias hän koki uskonnollisen heräämisen

5.2.2. Jätti työnsä kauppiaana ja aloitti saarnaamisen

5.2.3. Islamin uskon mukaan enkeli ilmestyi Muhammadille ja kertoi Jumalan valinneen hänet viimeiseksi profeetaksi

5.2.3.1. Hänen tehtävä viimeisenä profeettana oli siis välittää maailmaan pyhä kirja ja oikea uskonto: Islam

5.2.4. Toiminta Jumalan lähettiläänä

5.3. Arabian niemimaa

5.4. Levinneisyys

5.4.1. Leviäminen eräänlaisten musliimivalloittajien toimesta

5.4.2. Levinneisyys

6. Kulttuuri

6.1. Ihmisten asema

6.1.1. Sharia erottelee ihmisen velvollisuudet yhtäältä Jumalaa kohtaan ja toisaalta muita ihmisiä kohtaan.

6.2. Esineistö

6.2.1. Koraani

6.2.2. Symbolit

6.2.2.1. Kuunsirppi ja tähti

6.2.2.2. "On vain yksi Jumala"- merkki

6.3. Taide

6.3.1. Arabialainen taide

6.3.2. Yhtenäistä alueesta riippumatta

6.3.3. Taiteesta heijastuu uskonnon vilpitön ja tinkimätön usko Jumalan kokonaisuuteen

6.3.4. Islamilaisen kuvataiteen lähtökohta on ympyrä

7. Yhteisö

7.1. Asiantuntijat

7.1.1. Imaami

7.1.1.1. Johtaa rukousta moskeijassa ja toimii uskonnollisen yhteisön johtajana

7.1.2. Mufti

7.1.2.1. Islamilaisen lain asiantuntija

7.1.3. Muezzin

7.1.3.1. Rukoukseen kutsuja

7.2. Paikat

7.2.1. Mekka

7.2.2. Medina

7.2.3. Jerusalem

7.3. Rakennukset

7.3.1. Kaaban temppeli, Mekka

7.3.2. Kalliomoskeija, Jerusalem

7.3.3. Sulttaani Ahmedin moskeija (Sininen moskeija), Istanbul