Juutalaisuus

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Juutalaisuus por Mind Map: Juutalaisuus

1. Uskomukset ja oppi

1.1. Jumalakäsitys

1.1.1. Usko yhteen Jumalaan: maailmankaikkeuden herraan.

1.1.2. Jumala on ollut aina olemassa ja tulee aina olemaan.

1.1.3. Jumala loi taivaan, maan ja kaiken muun.

1.1.4. Jumalan nimen lausuminen turhaan on kiellettyä.

1.1.5. Yksi ja jakamaton

1.1.6. Esittäminen millä tahansa kuvallisilla keinoilla kiellettyä.

1.2. Ihmiskäsitys

1.2.1. Juutalainen on jokainen juutalaisesta äidistä syntynyt tai juutalaisuuteen kääntynyt henkilö.

1.2.2. Uskonnollisuus ei ole niin yksinkertaista; seurakuntaan ja yhteisöön joko synnytään tai liitytään kääntymällä.

1.2.3. Ihminen ei ole luonnostaan hyvä tai paha, mutta Jumalan ansiosta hänellä on taipumusta hyvään.

1.2.3.1. Hyvä ja paha molemmat merkittävinä elementteinä luomistyössä. Kaikki eivät aina usko vain hyvään.

1.3. Pelastuskäsitys

1.3.1. 1. Usko yhteen Jumalaan

1.3.2. 2. Usko Tooraan

1.3.3. 3. Usko valittuna Israeliin

1.3.4. Juutalaisten tehtävä on opettaa lain henki kaikkien kansojen keskuuteen.

2. Toiminta

2.1. Riitit

2.1.1. Juutalainen jumalanpalvelus

2.1.1.1. Päivittäinen rukous

2.1.2. Siirtymäriitit

2.1.2.1. Bar mitsva

2.1.2.2. Häät

2.1.2.3. Hautajaiset

2.1.2.4. Ympärileikkaus

2.1.3. Kalendaaririitit

2.1.3.1. Jom Kippur

2.1.3.2. Lehtimajanjuhla

2.1.3.3. Hanukka

2.1.3.4. Pääsiäinen

3. Kertomukset ja pyhät tekstit

3.1. Talmud

3.1.1. 20 osaa ja laajempi kuin Tanak

3.2. Tanak

3.2.1. Juutalaisuuden pyhien kirjojen kokoelma

3.2.1.1. Toora, Nevi’im ja Ketuvim.

3.2.1.1.1. Toora

3.2.1.1.2. Nev'im

3.2.1.1.3. Ketuvim

4. Syntyhistoria

4.1. Toora kertoo, että juutalaisuus sai alkunsa Jumalan ilmaisi tahtonsa Abrahamille.

4.1.1. Samalle alueelle asettui asumaan joukko erilaisia kansoja.

4.1.1.1. Kansat ja heimot tekivät yhteistyötä.

4.1.1.2. Eri heimojen ja kansojen kertomuksista kasaantui ja kokoontui yksi suuri kertomus, josta loppujen lopuksi juutalaisuus, juutalainen kansa, kulttuuri ja sen opit ovat peräisin.

4.2. 4000 vuotta sitten

4.3. Lähi-Itä

5. Kulttuuri

5.1. Ihmisten asema

5.2. Esineistö

5.2.1. Toora

5.2.1.1. Toora-käärö

5.2.2. Menora-kynttilänjalka

5.2.3. Kipa

5.2.4. Symbolit

5.2.4.1. Daavidin tähti

5.2.5. Sapattileipä

5.3. Taide

5.3.1. Perinteisesti käyttötaidetta synagogiin sekä uskonnollisten velvotteiden suorittamiseen.

5.3.2. Hopea valmistusmateriaalina

5.3.3. Yleisimpiä juutalaisia koristeaiheita

5.3.3.1. Menora-kynttilänjalka

5.3.3.2. Salomon temppelin pylväät

5.3.3.3. Laintaulut

5.3.3.4. Kruunu

5.3.3.5. Rukoustekstit

6. Yhteisö

6.1. Asiantuntijat

6.1.1. Historiantutkijat

6.2. Paikat

6.2.1. Temppelivuori

6.2.2. Läntinen ulkomuuri

6.3. Rakennukset

6.3.1. Synagogat

7. Etiikka

7.1. Oikeudenukaisuus

7.2. Liitto

7.2.1. Jumala on taannut olemassaolevan tilanteen olennaisesti hyväksi ihmiselle

7.3. Luomistyö

7.3.1. Luomisusko on tuonut juutalaisille käsitystä inhimillisen elämän perustan hyvyydestä.

7.3.1.1. Ei tarkoita pahan olemassa olon kieltämistä

7.3.1.1.1. Voimakas tietoisuus maailmalla vallitsevasta vääryydestä

7.4. Juutalaisuudessa ei mietitä normeja tai kielletä erinäisiä asioita.

7.4.1. Juutalaisuuteen ei kuulu selibaatissa elävää papistoa tai maailmasta sivuun jäävää seurakuntaa.

7.4.2. Ei perustu maailman pakenemiseen

7.5. Lukutaidon ja oppimisen merkitys

7.5.1. Erilaiset lait

7.5.2. Älyllinen arvostus

7.6. Työnteon arvostus

7.7. Yhteistyö

7.8. Kymmenen sanaa (kuin kymmenen käskyä)

7.9. Tarkka ruokanoudattaminen

7.9.1. Ruoka tulee valmistaa tietyllä tavalla.

7.9.2. Lähes sama kuin islamin uskossa.