Hệ Thống Rạp Phim

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Hệ Thống Rạp Phim por Mind Map: Hệ Thống Rạp Phim

1. Trang chủ

1.1. Sider

1.2. Danh sách phim sắp chiếu

1.3. Danh sách phim đang chiếu

1.4. Sự kiện

1.4.1. Tin tức

1.4.2. Tin khuyến mãi

2. Giới thiệu

2.1. Giới thiệu về hệ thống

3. Phim

3.1. Phim sắp chiếu

3.2. Phin đang chiếu

4. Thành Viên

4.1. Rạp và giá vé

4.1.1. Hiển thị thông tin rạp phim

4.1.2. Hiển thị phim tại rạp

4.1.3. Lịch chiếu phim của rạp

4.2. Thông tin

4.2.1. Thể loại

4.2.2. Đăng ký

4.2.3. Hướng dẫn

4.2.4. Quyền lợi

5. Đặt vé phim

5.1. Lịch chiếu

5.1.1. Ngày chiếu

5.1.2. Hệ thống rạp

5.1.2.1. Thời gian chiếu

5.1.2.1.1. Chọn loại vé

6. Đăng ký / Đăng nhâp

6.1. Họ Tên

6.2. Điện thoại

6.3. Giới tính

6.4. Email

6.5. Mật khẩu

6.5.1. xác nhận mật khẩu

6.6. Chon tỉnh thành

6.6.1. Quận / Huyện

6.7. Địa chỉ

6.8. Mã captcha

7. Thông tin tài khoản

7.1. Quản Lý thông tin tài khoản

7.1.1. Update lại thông tin

7.1.2. Thay đổi mật khẩu

7.2. Xem lịch sử giao dịch

7.2.1. tại các rạp chiếu phim

7.3. Xem điểm tích lỹ

7.4. Mã khuyến mãi % khi mua vé

8. Ví điện tử & tích điểm thành viên

8.1. Tạo tài khoản

8.1.1. Nhập số điện thoại

8.1.2. Gởi mã xác nhận

8.1.3. Tạo tên đăng nhập

8.1.4. nhập email

8.1.5. Hoàn tất việc đăng ký

8.1.5.1. Tính năng

8.1.5.1.1. Quét mã QR thành viên

8.1.5.1.2. Đặt vé online từ apps

9. APPS check vé

9.1. User-login

9.1.1. chỉ định thiết bị check

9.1.1.1. check vé

9.1.1.1.1. Mã QR code

9.1.1.1.2. Nhập vào chuối dẫy số kèm theo mã

9.1.2. thời gian check

9.1.3. địa điểm check

9.1.4. check tại rạp nào

9.1.5. check được các phim nào

10. Admin

10.1. Quản lý User

10.1.1. Supper admin

10.1.1.1. Tạo ra tài khoản các chi nhánh

10.1.1.1.1. Ra lịch chiếu phim cho toàn hệ thống rạp chiếu phim

10.1.1.1.2. Quy định Chương trình khuyến mãi cho từng rạp phim

10.1.1.1.3. Xem danh thu của từng rạp

10.1.1.1.4. Xem danh sách user toàn hệ thống

10.1.1.1.5. Quy định chính sách để phân biệt các thành viên với nhau

10.1.2. Admin

10.1.2.1. Quản trị thời gian và phim cho từng rạp trong hệ thống

10.1.2.2. Xem doanh thu tại rạp

10.1.2.2.1. Số lượng vé đã bán cho từng phim

10.1.2.2.2. Số lượng vé chưa bán cho từng phim

10.1.2.3. Xem chương trình khuyến mãi tại rạp

10.1.2.4. Tạo tài khoản checking vé tại rạp

10.1.2.5. Quản lý đơn đặt hàng tại rạp

10.1.2.6. Quản lý danh sách thành viên

10.1.2.6.1. Hiển thị danh sách khách hàng tại rạp

10.1.3. User

10.1.3.1. Tài khoản người dùng

10.1.3.1.1. Thành viên vàng

10.1.3.1.2. Thành viên bạc

10.2. Silder

10.2.1. Thêm

10.2.2. Xóa

10.2.3. Sửa

10.3. Quản trị blog

10.3.1. Thêm

10.3.2. Xóa

10.3.3. Sửa

10.4. SEO

10.4.1. Kết nối các mạng xã hội

10.4.1.1. face

10.4.1.2. google

10.4.1.3. Zalo

10.4.1.4. Pinterest

10.4.1.5. Twitter

10.4.2. Khai báo

10.4.2.1. Google analytics

10.4.2.2. Google-marter-too

10.4.2.3. Meta keywork

10.5. Quản lý thông tin từng rạp phin trong hệ thống

10.5.1. Địa chỉ liên hệ

10.5.2. Email

10.5.3. Hotline

10.5.4. Kênh mạng xã hội

10.6. Marketing

10.6.1. Gởi email marketing

10.6.1.1. Lên chiến dịch gởi mail

10.6.1.1.1. xem báo cáo

10.6.1.1.2. Chiến dịch gởi mail

10.6.2. SMS

10.6.2.1. Kết nối điện thoại cầm tay gởi sms

10.6.2.1.1. thống kê được bao nhiêu số gởi đi

10.6.2.1.2. thống kê được bao nhiêu số gởi thất bại

10.6.2.1.3. biết tổng chi phí cho một chiến dịch marketing

10.6.2.2. Thông qua một đầu số bên ngoài gởi sms