Vernieuwend onderwijs trends binnen de contextuele omgeving van de Jozefschool

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Vernieuwend onderwijs trends binnen de contextuele omgeving van de Jozefschool von Mind Map: Vernieuwend onderwijs trends binnen de contextuele omgeving van de Jozefschool

1. Ecologisch

1.1. Milieumaatregelen vanuit overheid: geen gasaansluiting

1.2. Duurzaamheid gebouw met klimaatwet: vermindering CO2-uitstoot, circulair omgaan met afval, duurzaamheid producten en relaties

1.3. Energieverbruik nieuw gebouw

2. Politiek

2.1. Houding gemeente Koggenland

2.2. Politieke stroming door gemeenteraadsverkiezingen mei 2018

2.3. Kabinet Rutte 3 Milieuverordering en wetgeving

3. Sociaal cultureel

3.1. Lerarentekort binnen SKO West-Friesland

3.2. Maatschappelijke dienstplicht vanuit de overheid

3.3. Verlaging werkdruk vanuit de overheid

4. Technologisch

4.1. Robotisering

4.2. Toekomst banenmarkt leerlingen

4.3. Gepersonaliseerd leren met gebruik technische middelen

5. Demografisch

5.1. Vergrijzing De Goorn/Avenhorn

5.2. Geografisch verspreiden. Nieuwe wijken ver buiten nieuw te bouwen gebouw

5.3. Groei versus daling leerlingaantal

6. Economisch

6.1. Fluctuerende overheidsgelden

6.2. Rol bestuur bij innovatie

6.3. Snelstgroeiende bedrijfstakken: bouw- en uitzendbranche

7. Veiligheid

7.1. Objectieve veiligheid gebouw

7.2. Subjectieve veiligheid wet IPB