16_specifieke_persoonlijkheidsstornissen_3

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
16_specifieke_persoonlijkheidsstornissen_3 von Mind Map: 16_specifieke_persoonlijkheidsstornissen_3

1. icons by icon8

2. afhankelijke persoonlijkheidsstoornis

2.1. “afhankelijkheid”

2.2. diepgaande en buitensporige behoefte verzorgd te worden

2.3. onderworpen en vastklampend gedrag

2.4. angst in de steek gelaten te worden

2.5. minst 5

2.5.1. 1. moeilijk alledaagse beslissingen nemen zonder overdreven veel advies

2.5.2. 2. anderen nodig die de verantwoordelijkheid overnemen

2.5.3. 3. moeilijk een verschil van mening tegen anderen te uiten

2.5.4. 4. moeilijkheden om ergens alleen aan te beginnen - gebrek aan zelfvertrouwen in eigen oordeel of mogelijkheden

2.5.5. 5. Gaat tot het uiterste om verzorging en steun van anderen te krijgen - aanbieden vrijwillig dingen te doen die onplezierig zijn

2.5.6. 6. onbehaaglijk of hulpeloos wanneer hij/zij alleen is

2.5.7. 7. Zoekt hardnekkig naar een andere relatie om verzorging en steun te krijgen

2.5.8. 8. onrealistische wijze in beslag genomen door de vrees er alleen voor te staan

3. obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis

3.1. perfectionistisch

3.2. preoccupatie met ordelijkheid, perfectionisme, beheersing van psychische en intermenselijke processen

3.3. minst 4

3.3.1. 1. gepreoccupeerd met details, regels, ordening - het eigenlijke doel uit het oog verloren wordt

3.3.2. 2. perfectionisme dat afmaken van een taak bemoeilijkt

3.3.3. 3. overmatig toegewijd aan werk en productiviteit - uitsluiting van ontspannende bezigheden en vriendschappen

3.3.4. 4. gewetensvol, scrupuleus en star in zaken van moraliteit, ethiek of normen

3.3.5. 5. niet in staat versleten of waardeloze voorwerpen weg te gooien

3.3.6. 6. afkerig van taken te delegeren of om met anderen samen te werken

3.3.7. 7. stijl van gierigheid eigen gemaakt

3.3.8. 8. starheid en koppigheid

4. depressieve persoonlijkheidsstoornis

4.1. pessimistisch

4.2. depressieve cognities en gedrag

4.3. minst 5

4.3.1. 1. gebruikelijke stemming - neerslachtigheid, zwaarmoedigheid, somberheid, vreugdeloosheid en ongelukkigheid

4.3.2. 2. zelfconcept - inadequatie, waardeloosheid en lage zelfwaardering

4.3.3. 3. kritisch, verwijtend en kleinerend tegenover zichzelf

4.3.4. 4. Piekert en geeft toe aan bezorgdheid

4.3.5. 5. negativistisch en veroordelend tegenover anderen

4.3.6. 6. pessimistisch

4.3.7. 7. Voelt zich snel schuldig of heeft snel berouw

5. passief-agressieve persoonlijkheidsstoornis

5.1. passief verzet tegen eisen

5.2. negatieve houding en passief verzet tegen eisen

5.3. minst 4

5.3.1. 1. passief verzet tegen het vervullen van routinematige sociale en beroepstaken

5.3.2. 2. Klaagt erover niet begrepen en niet gewaardeerd te worden

5.3.3. 3. koppig en twistziek

5.3.4. 4. Bekritiseert en minacht autoriteiten

5.3.5. 5. afgunst en wrok tegenover hen die ogenschijnlijk gelukkiger zijn

5.3.6. 6. Klaagt overdreven en voortdurend over persoonlijk ongeluk

5.3.7. 7. Wisselt tussen vijandig verzet en berouw