Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
QC von Mind Map: QC

1. Facebook

1.1. Post

1.2. Video

2. Google

2.1. Search

2.1.1. Độ liên quan QC

2.1.2. Giá thầu

2.1.3. Nội dung đích QC

2.2. GDN (Google Display Network)

3. Tools

3.1. Ahrefs (Competitor Research Tools & SEO Backlink Checker)-công cụ phân tích trực tiếp các thông số của website online lớn nhất hiện nay với tần suất 30'/ lần nên khá sát (Nhưng bản chất tool này là bigdata nên khai thác trích xuất dữ liệu phục vụ là tốt ko chỉ phân tích backlink (1/3 google data))

3.2. Keyword tool để nghiên cứ từ khóa (Keyword Tool #1 FREE Alternative To Google Keyword Planner for SEO --> Công cụ nghiên cứu keyword) Hoặc các tool khác

3.3. SEOquake - phân tích site có chuẩn SEO (SeO on page) trên Crome, Firefox

3.3.1. Thẻ - Page Information- u Passed thì đã đạt đúng tiêu chuẩn , dòng có dấu Error thì cần phải sửa lỗi và cập nhật lại cho đúng, còn dấu warning thì nên cài thiện thêm để đạt chuẩn seo onpage hơn

3.3.2. Thẻ Internal link-liên kết nội bộ trong website của mình

3.3.3. Thẻ External link-liên kết từ website của mình đi ra ngoài website khác

3.3.4. Info

3.3.4.1. Page info

3.3.4.2. Paramater

4. SEO

4.1. Content is King

4.1.1. Hiltop

4.1.1.1. Bài viết dc Google Bot (Trình thu thập dữ liệu) quét trước. Google Bot càng ở lâu trong site thì Page Rank càng cao.

4.1.2. Dịch vụ viết bài chuẩn SEO (http://dichvuvietbaiseo.top/)

4.1.3. Smallcontent

4.1.3.1. Công thức 1: AIDA -Attention (Thu hút) -Interest (Thích thú) -Desire (Khao khát) -Action (Hành động)

4.1.3.2. – Công thức 2: PAS PAS (Problem – Aggravate – Solve)

4.1.4. View

4.1.5. PR

4.1.6. SEO

4.2. Link is Son(URL)

4.2.1. Link trong

4.2.2. Link ngoài

4.3. Traffic is Queen

4.3.1. Facebook

4.3.2. Group (G+, Digg , Link, tweet, ...)

4.3.3. Live traffic (Các kênh traffic)