13_Behavioristische_theorieën

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
13_Behavioristische_theorieën von Mind Map: 13_Behavioristische_theorieën

1. icons by icon8

2. inleiding

2.1. persoonlijkheid is uitsluitend het produkt van leren

2.1.1. geen ruimte voor instincten zoals Freud

2.1.2. geen plaats voor aangeboren ideeën zoals Jungs archetypen

2.1.3. trekken als overgeërfde individuele verschillen worden ontkend

2.2. persoonlijkheid het totaal is van zijn/haar waarneembaar gedrag

2.3. radicale behavioristen zoals Skinner is er zelfs geen sprake van een innerlijk mentaal proces, enkel en alleen de waarneembare handeling van een persoon vormt diens persoonlijkheid

2.4. Bandura die de nadruk legt op de rol van de verborgen cognitieve processen bij de totstandkoming van het waarneembare gedrag

2.4.1. persoonlijkheid en waarneembaar gedrag aan elkaar gelinkt

3. Albert Bandura

3.1. biografie

3.1.1. 1925 in het Canadese staatje Alberta

3.1.2. ouders waren Poolse tarwebouwers gaven een krachtige prestatiedrang mee

3.1.3. doctorale studie aan de University of Iowa

3.1.4. Kenneth Spence, de voornaamste vertegenwoordiger van het stimulus-respons-behaviorisme

3.2. onderzoek naar het sociaal aanleren van agressief gedrag

3.2.1. observeren van veel agressief gedrag tot een toename van agressief gedrag kan leiden

3.3. behaviorisme is veel mentalistischer dan dat van Skinner

3.4. Bandura's cognitief behaviorisme (door hem sociale leertheorie genoemd)

3.5. leren door observatie

3.5.1. persoonlijkheid is het product van leren

3.5.2. resultaat van contiguïteit en bekrachtiging

3.5.3. leren ook plaatsvinden zonder voorafgaandelijke respons en bekrachtiging

3.5.4. imitatie of leren door observeren of modelling

3.6. persoonlijkheidstheorie, die hijzelf benoemde als sociale leertheorie, neemt het begrip modelling een centrale positie in

3.7. leren vindt in ons hoofd plaats

3.7.1. aandacht

3.7.2. onthouden

3.7.3. motorische reproductie

3.7.4. het duo bekrachtiging en motivatie

3.8. doordat hij de nadruk legt op leren door observeren, verwijdert hij zich van het traditionele behaviorisme in de richting van een cognitieve persoonlijkheidstheorie

4. Burrhus Frederic Skinner

4.1. biografie

4.1.1. 1904 geboren in Pennsylvania

4.1.2. knutselen en rekenen

4.1.3. gaan werken in de kolenindustrie

4.1.3.1. rapporten over arbeidsconflicten

4.1.4. verslond hij het werk Conditioned Reflexes van Pavlov uit 1927

4.1.5. experimenten inzake de operante conditionering bij ratten

4.1.6. vaandel van het behaviorisme over nam van Watson

4.1.7. de term “bekrachtiging” bij bracht

4.2. sinds Skinner (samen met Lindsley) de term “gedragstherapie” introduceerde, is het behaviorisme buiten het laboratorium getreden en in de kliniek binnengeraakt

4.2.1. operante conditionering toegepast bij een groot aantal gedragsproblemen

4.3. positieve of negatieve bekrachtiging

4.4. individu/proefdier spontaan gedrag vertoont

4.5. bekrachtiging

4.5.1. gedrag bepaald door bekrachtigingscondities

4.5.2. gedrag in het verleden bepalend is voor het gedrag in het heden

4.5.3. een kind “mama” kan zeggen, het werd namelijk telkens positief bekrachtigd als het dergelijke klanken produceerde

4.6. voorspellen wat iemand gaat doen dan dienen we te weten welk soort gedrag het milieu bekrachtigt

4.7. Skinner een extreem milieugerichte deterministische denker

4.8. “persoonlijkheid” vindt Skinner niet bepaald praktisch

4.8.1. persoonlijkheid gelijk aan iemands gedrag

4.9. wat we doen zoals bepaald door de bekrachtigingscondities, indien deze veranderen dan kan gedrag en bijgevolg tevens persoonlijkheid veranderen