02 de structuur van argumentatie/kennis

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
02 de structuur van argumentatie/kennis von Mind Map: 02 de structuur van argumentatie/kennis

1. icons by icon8

2. De structuur van de argumentatie

2.1. de mening of het standpunt

2.1.1. bevestigend of ontkennend

2.1.2. modaliteiten

2.1.2.1. waarschijnlijk, vermoedelijk, noodzakelijk, zeker, mogelijk, onzeker, onmogelijk

2.1.2.2. ik denk, ik vind, naar mijn mening

2.1.3. mening kan zowel voor als achter de argumenten staan

2.1.3.1. zelf verzwegen

2.1.3.1.1. Sandra zou best naar huis gaan

2.1.3.1.2. Sandra is verkouden. Verkoudheden zijn zeer besmettelijk.

2.2. de argumentatie

2.2.1. In de argumentatie zelf zijn er verschillende constellaties mogelijk

2.2.1.1. samengestelde argumentatie

2.2.1.1.1. rechtvaardigingen verzwegen

2.2.1.1.2. door iedereen aanvaarde principes of waarden

2.2.1.1.3. het rechtvaardigheidsbeginsel

2.2.2. volgorde argumenten aangepast naargelang het publiek welwillend, neutraal, vijandig of gemengd

2.3. ontvanger - drie mogelijkheden

2.3.1. akkoord

2.3.2. niet akkoord

2.3.2.1. argumenten te weerleggen of tegenargumenten

2.3.2.2. de status, de correctheid van de argumenten aanvallen

2.3.2.2.1. niet bewezen feit als argument

2.3.2.2.2. waardeoordeel niet door het publiek aanvaard

2.3.2.2.3. drogreden

2.3.3. geen standpunt

2.3.3.1. niet weet of niet wil

2.3.3.2. zero-standpunt

3. De structuur van de kennis

3.1. wat is waarheid? bestaat dé waarheid?

3.2. standpunten zelden absoluut

3.3. geen sluitend bewijs!

3.4. welke kennis biedt zekerheid en welke niet?

3.5. om argumentatie te kunnen beoordelen op haar juistheid, is een inzicht nodig in haar bouwstenen, de kenniseenheden waaruit ze is opgebouwd

3.6. Kennis bestaat uit oordelen, uitspraken waarin iets (predikaat), over iets (subject) gezegd wordt.

3.7. twee soorten oordelen: de analytische en de synthetische

3.7.1. Analytische oordelen

3.7.1.1. het predikaat a priori aan het subject toegekend

3.7.1.2. niet op grond van een zintuiglijke ervaring

3.7.1.3. maar op basis van een begripsanalyse van het subject

3.7.1.3.1. het begrip cirkel is de eigenschap "rond" al vervat

3.7.1.3.2. in het begrip vrijgezel de eigenschap "ongehuwd"

3.7.1.4. analytische oordeel is natuurlijk algemeen en noodzakelijk

3.7.1.5. je kennis er niet echt door wordt uitgebreid

3.7.1.5.1. Analytische oordelen zeggen niets nieuws, maar leggen enkel een verband tussen begrippen

3.7.2. Synthetische oordelen

3.7.2.1. het predikaat a posteriori toegekend aan het subject

3.7.2.2. op grond van een zintuiglijke ervaring

3.7.2.2.1. deze trui is groen

3.7.2.3. kan geverifieerd, "gecheckt" worden

3.7.2.4. kennis uitbreiden

3.7.2.5. niet algemeen en noodzakelijk, maar particulier

3.7.2.6. inductie zal men deze particuliere kennis wel in algemene wetten gieten

3.7.2.6.1. niet meer dezelfde zekerheid als de oorspronkelijke particuliere oordelen

3.7.2.6.2. elke weekdag staat er op de E40 ter hoogte van Haasrode een file van 5 km in de richting Brussel" twijfelachtig, ook al is dit de voorbije zoveel jaar elke weekdag het geval geweest

3.7.2.7. als wij eigenschappen met elkaar verbinden (= een predicaat toeschrijven aan een subject), dan is dat niet omdat ze in de werkelijkheid zouden samenhoren.

3.7.2.7.1. omdat we ze toevallig op hetzelfde moment ervaren

3.7.2.7.2. Hume noemt dit de psychologische "wet van nabijheid in tijd en ruimte"

3.7.2.7.3. heerlijk ruikend boeket bloemen

3.7.2.7.4. kleur en vorm aan de smaak van een appel

3.7.2.7.5. het associëren van verschillende kenmerken van een ding gebeurt dus niet doordat ze in werkelijkheid tot dat ding behoren