STREAM-освіта

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
STREAM-освіта von Mind Map: STREAM-освіта

1. S – science

1.1. T – technology

1.1.1. Технологічна компетентність

1.1.1.1. складова соціально-професійної компетентності, яка дозволяє швидко та ефективно вирішувати професійні проблеми й завдання за допомогою використання різноманітних технологій.

1.1.2. Година Коду

1.1.3. Scratch

1.1.4. Web-дизайн та програмування

1.2. R – robotics/робототехника

1.2.1. ORT

1.2.1.1. освітня робототехніка – міжпредметний напрям навчання дітей, інтеграція знань з фізики, технології, математики, кібернетики, мехатроніки й ІКТ, який дозволяє залучити до процесу інноваційної, наукового-технічної творчості учнів різного віку. Головні завдання ОРТ: популяризація науково-технічної творчості, підвищення престижу інженерних професій, вироблення навиків практичного рішення актуальних інженерно-технічних задач та роботи з технікою.

1.3. E – engineering

1.3.1. синонім терміна інженерія, набір прийомів та методів, які компанія, підприємство, фірма використовує для проектування своєї діяльності

1.4. A – art

1.4.1. Всі проекти поєднуютьсяі з творчістю та мистецтвом

1.5. M – mathematics (об'єднання природничих дисциплін)

1.5.1. TRVZ

1.5.1.1. теорія рішення дослідницьких (винахідних) задач, основоположником якої є винахідник, письменник - фантаст – Генріх Саулович Альтшуллер. Вперше ТРИЗ була апробована в 60-ті роки ХХ століття в гуртках технічної творчості, де проводилося навчання інженерів та педагогів, які пройшли підготовку на семінарах Г.С. Альтшуллера. Дітей на цих заняттях вчили творчому процесу: придумувати нові, до тих пір небачені літаки, машини, кораблі, а потім виготовляти їх моделі. Ці творіння брали участь у всіляких конкурсах, як в Радянському Союзі, так і за кордоном.

1.5.2. Різноманітні теми від спіралей до Пі (відео в Ютубі)

1.5.2.1. Експерименти з фізики

1.5.2.2. проект

2. STEM-спеціальності

2.1. IT-спеціалісти

2.2. програмісти

2.3. інженери

2.4. спеціалісти високотехнологічних виробництв

2.5. спеціалісти біо- і нанотехнологій

3. Проектна діяльність

3.1. одна з найперспективніших складових освітнього процесу, яка створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує всі необхідні життєві компетенції: полікультурні, мовленнєві, інформаційні, політичні та соціальні. Самостійний пошук знань, їх систематизація, можливість орієнтуватися в інформаційному просторі, бачити проблему і приймати рішення відбувається саме через метод проектів (ефективну технологію навчання). Німецький педагог А. Флітнер характеризує проектну діяльність як навчальний процес, в якому обов'язково беруть участь розум, серце і руки, тобто осмислення самостійно добутої інформації здійснюється через призму особистого відношення до неї і оцінку результатів в кінцевому продукті.

4. STEM-центр

4.1. це проектна лабораторія, в якій студенти та учні можуть виконувати дослідження з використанням сучасного (у тому числі цифрового) обладнання.

5. STEM-лабораторії

5.1. лабораторії, що роблять сучасне обладнання та інноваційні програми більш доступними для дітей, зацікавлених у дослідницькій діяльності.

6. Один день 2020