Tijd van regenten en vorsten

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Tijd van regenten en vorsten von Mind Map: Tijd van regenten en vorsten

1. 1600-1700

2. Kooplieden van Europa

3. Les 2

3.1. Gouden Eeuw

3.2. De gouden eeuw

3.2.1. 17e eeuw

3.2.2. rijkdom door handel

3.2.2.1. Amsterdam

3.2.2.1.1. wereldhaven

3.2.2.1.2. pakhuizen waar alles te koop was

3.2.2.2. landbouw

3.2.3. veel werk

3.2.3.1. nijverheid

3.2.3.1.1. =thuis producten maken

3.2.3.2. visserij

3.3. Stadhouders van Oranje

3.4. Regenten zijn de baas

3.4.1. belangrijkste handel is met Oostzeegebied

3.4.1.1. hout en graan

4. Les 3

4.1. Nederlanders in Azië

4.1.1. V.O.C

4.1.2. Verenigde Oost-Indische Compagnie

4.2. Nederlanders in Amerika

4.2.1. W.I.C

4.2.2. West-Indische Compagnie

4.3. Slavenhandel

4.4. Ander voedsel

5. Les 1

5.1. Een toevallige ontmoeting

6. Les 4

6.1. Een strenge godsdienst

6.2. Geleerde Nederlanders

6.3. Major van Blaeu