Освітня інтеграція в сучасному світі

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Освітня інтеграція в сучасному світі von Mind Map: Освітня інтеграція в  сучасному світі

1. Змістовий модуль 1 "ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ ЗАСАДИ ОСВІТНЬОЇ ІНТЕГРАЦІЇ"

1.1. Лекції

1.1.1. Освітня інтеграція: генезис науково-теоретичних підходів до проблеми інтегрування осіб з особливими освітніми потребами (ООП) в загальноосвітній простір

1.1.2. Освітня інтеграція: понятійно-термінологічні визначення, переваги, існуючі виклики

1.1.3. Розвиток освітньої інтеграції за кордоном та в Україні

1.1.4. Міжнародне та національне законодавство у сфері навчання і виховання дітей з ООП в загальноосвітньому просторі (в умовах інтегрованої та інклюзивної освіти)

1.2. Семінарські заняття

1.2.1. Генезис науково-теоретичних підходів до проблеми інтегрування дітей з ООП в загальноосвітній простір

1.2.2. Інклюзивна освіта в розвинених країнах світу та країнах пострадянського простору

1.2.3. Українське освітнє законодавство та нормативно-правові акти в галузі інклюзивної освіти

2. Змістовий модуль 2 "ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ЯК ФОРМА ОСВІТНЬОЇ ІНТЕГРАЦІЇ"

2.1. Лекції

2.1.1. Інклюзивна освіта як основна інноваційна тенденція в модернізації сучасної освіти осіб з порушеннями психофізичного розвитку

2.1.2. Доступність і концепція універсального дизайну як важливі умови забезпечення інклюзивної освіти

2.1.3. Корекційно-розвивальна робота як складова інклюзивного навчання

2.1.4. Основні завдання, ролі та функції асистента вчителя в класі з інклюзивною формою навчання

2.2. Семінарські заняття

2.2.1. Інклюзивна освіта: сутність, досвід, ризики

2.2.2. Корекційно-педагогічний супровід інклюзивного навчання

2.2.3. Роль асистента вчителя в забезпеченні навчальних та інших потреб учнів

3. Самостійні завдання

3.1. Завдання для самостійної роботи до модулю 1

3.2. Завдання для самостійної роботи до модулю 2

4. Робоча навчальна програма курсу

5. Критерії оцінювання

6. Література