NEOPLÀSIES

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
NEOPLÀSIES von Mind Map: NEOPLÀSIES

1. 1. CONÈIXER

1.1. QUÈ SÓN?

1.2. CAUSES

2. 2. COMPRENDRE

2.1. NOMENCLATURA

2.2. COMPORTAMENT

2.2.1. BENIGNES

2.2.2. EVOLUCIÓ INCERTA

2.2.3. MALIGNES

3. 4. UTILITZAR

3.1. CIE-10-MC

3.2. butlletí núm 18

4. 5. INDEXAR

4.1. DIAGNÒSITICS

4.1.1. PRINCIPAL

4.1.2. SECUNDARIS

4.2. PROCEDIMENTS

4.2.1. PRINCIPAL O QUIRÚRGIC

4.2.2. SECUNDARIS

5. 6. REALITZAR

5.1. EXERCICIS CURTS DE CODIFICACIÓ

5.2. CODIFICACIÓ D'INFORMES D'EPISODIS D'HOSPITALITZACIÓ

6. 7. VALIDAR

6.1. COMPROVAR LES SOLUCIONS CORRÈCTES

6.2. RECTIFICAR ELS ERRORS

7. 3. SABER

7.1. CLÍNICA

7.1.1. LOCAL

7.1.2. GENERAL

7.2. PROCEDIMENTS

7.2.1. DIAGNÒSTICS

7.2.1.1. IMATGE

7.2.1.2. ENDOSCÒPIES

7.2.1.3. ANÀLISIS

7.2.1.4. BIÒPSIA

7.2.2. TERAPÈUTICS

7.2.2.1. CIRURGIA

7.2.2.2. QUIMIOTERÀPIA

7.2.2.3. RADIOTERÀPIA

7.2.2.4. IMMUNOTERÀPIA

7.2.2.5. HORMONOTERÀPIA

7.2.2.6. ALTRES