Differentiëren

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Differentiëren von Mind Map: Differentiëren

1. Didactiek

1.1. werkvorm kiezen

1.2. werken in groepen

1.3. leerstijlen

2. Leerproces

2.1. motivatie

2.2. tempo

2.3. evaluatie

3. niveau

3.1. rekening houden met verschillende niveaus

3.2. leerweg bepalen

4. toetsing

4.1. digitaal toetsen

4.2. quiz

4.3. tempo