Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
GROW von Mind Map: GROW

1. ACCIÓ FORMATIVA

1.1. Model ASSURE

1.1.1. Anàlisi

1.1.2. Fixar objectius

1.1.3. Selecció

1.1.4. Mitjans

1.1.5. Participació

1.1.6. Avaluació

1.2. Estructura curs

1.2.1. Itinerari 1

1.2.2. Itinerari 2

2. TASQUES

2.1. de PROCÉS

2.2. de CONTINGUT

3. ÀMBIT

3.1. Disseny

3.1.1. Plataforma

3.1.1.1. DOKEOS

3.1.2. Estrucura

3.1.2.1. Suport tècnic

3.1.2.2. Suport administratiu

3.1.2.3. Suport docent

3.1.2.4. Suport personal

3.2. Context

3.2.1. Blended Learning

4. PLANIFICACIÓ

4.1. Eines Control

4.2. Metodologia

5. EINES

5.1. Comunicació

5.1.1. Correu electrònic

5.2. Publicació

5.2.1. Plana web

5.2.2. Wiki

5.2.3. Generador Mapes Conceptuals

5.2.3.1. mindmeister

5.3. Planificació

5.3.1. Calendari online

5.3.1.1. Google Calendar

5.3.2. GDocs

5.3.2.1. Full de càlcul

5.4. Difusió

5.4.1. Xarxes Socials

5.4.1.1. Facebook

5.4.1.2. Twitter

5.4.1.3. Linkedin

6. PRESSUPOST

6.1. Finançament

6.1.1. Matrícules

6.1.2. Subvencions

6.2. Elements inversió

6.2.1. Plataforma virtual

6.2.2. Equip i Instal·lacions

6.3. Costos Fixes

6.3.1. Direcció

6.3.2. Tecnologia

6.3.3. Despeses Generals

6.3.4. Publicitat i màrqueting

6.3.5. MDM

6.4. Costos Variables

6.4.1. Tecnologia

6.4.2. Impartició cursos

6.4.3. Gestió cursos