resrap 2.0

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
resrap 2.0 von Mind Map: resrap 2.0

1. kanalen

1.1. multilateraal

1.1.1. wereldbank

1.1.2. UN

1.1.3. OESO

1.1.4. AidPortal (i.o.)

1.2. bilateraal

1.2.1. ambassade's

1.3. MFS

1.3.1. grote

1.3.2. kleine

1.3.3. partners in het Zuiden

1.4. private initiatieven

1.4.1. particulier

1.4.2. bedrijven

2. resrap 1.0

2.1. proces

2.1.1. BuZa coördineert

2.1.2. schrijfgroepen rondom alle MDG

2.1.2.1. verzamelen data

2.1.2.2. selectie data

2.1.2.3. analyse/interpretatie data

2.2. product

2.2.1. boek

2.2.2. ongepubliceerde informatie

2.3. inhoud

2.3.1. MDG

2.3.2. landen

2.3.3. sectoren

2.3.4. regio's

2.3.5. plannen, output, outcome

2.4. data

2.4.1. internationale statistieken

2.4.1.1. UN

2.4.1.2. OESO-DAC

2.4.1.3. Wereldbank

2.4.2. informatie NGO's

2.4.3. informatie BuZA

2.4.3.1. Piramide

2.5. evaluatie CIDIN

2.5.1. er moet een aparte website komen

2.5.2. Nederlands karakter moet blijven

2.5.3. personalisatie

2.5.4. uitgangspunten en doelstellingen toevoegen

2.5.4.1. jaarplannen

2.5.4.2. meerjarenplannen

2.5.4.3. beleid t.a.v. internationale organisaties

2.5.5. vasthouden aan huidige format

2.5.6. BuZa stelt geld beschikbaar voor inzet particuliere organisaties

2.5.7. ook multi-laterale kanaal meenemen

2.5.8. uitbrengen in september (inclusief 2010)

3. wat is web 2.0?

3.1. transparantie

3.1.1. visualisatie

3.1.1.1. google visualisation tools

3.1.1.1.1. grafieken

3.1.1.1.2. google maps

3.1.1.1.3. gapminder

3.1.1.2. mappingworld

3.1.1.3. ...

3.1.2. cijfers

3.1.3. analyse/interpretatie

3.2. samenwerking

3.2.1. netwerkvorming

3.2.2. kennisdeling

3.2.3. nieuwe activiteiten/initiatieven

3.3. participatie

3.3.1. oplossingen

3.3.2. comments

3.3.3. ideeën

4. proces

4.1. BuZa coordineert overall

4.2. per kanaal een coördinator

4.3. klein beginnen

4.4. veel PR

5. product

5.1. website

5.1.1. inhoud

5.1.1.1. transparantie

5.1.1.1.1. herbruikbare data

5.1.1.1.2. "single source of truth"

5.1.1.2. samenwerking

5.1.1.3. participatie

5.2. personalisatie (flexibel)

5.3. maximale integratie met externe sites

5.3.1. buiten naar binnen

5.3.2. binnen naar buiten

5.4. boek

6. vereisten/voorwaarde

6.1. betrokkenheid BuZa/Koenders

6.1.1. geld

6.1.2. aandacht

6.1.3. eigenparticipatie

6.2. betrokkenheid veld

6.2.1. vergoeding deelname

6.3. betrokkenheid brede publiek

6.3.1. prijsvraag

6.3.2. uitnodigen voor mee-discussiëren

6.4. kwaliteitsborging: balans tussen experts + crowd

6.5. incentives

6.5.1. publicatiestandaard voor MFO's (via MFS2!)

6.5.1.1. financien

6.5.1.2. projectinhoud

6.5.1.2.1. doelen

6.5.1.2.2. proces

6.5.1.3. resultaten

6.5.2. technische standaard t.b.v. hergebruik en gegevensdeling tussen organisaties (via MFS2!)

6.6. duidelijkheid over doel en doelgroepen

6.7. samenwerken met OS-sector in den brede

6.7.1. partos

6.7.2. OS 2.0 initiatieven

6.7.3. O.S 2.0 denkers en doeners binne MFS organisaties

7. inhoud

7.1. meerdere content 'schillen'

7.1.1. buza-core

7.1.1.1. officiële statistieken

7.1.2. NGO's

7.1.3. partners in het zuiden

7.1.4. het publiek

7.2. soorten content

7.2.1. statistieken

7.2.2. opinies

7.2.3. plannen

7.2.4. visualisaties

7.2.5. multimediaal

7.2.5.1. foto

7.2.5.2. film

7.2.5.3. geluid

7.2.6. veldbezoeken

7.2.7. casusbeschrijvingen

7.2.8. voorspellingen/prognoses

7.2.9. evaluaties

7.2.10. reacties

7.3. abstractieniveau's

7.3.1. landen

7.3.2. sectoren

7.3.3. regio's

7.3.4. organisaties

7.3.5. doelen: MDG

7.3.6. projecten

7.3.7. programma's

8. internationale ontwikkelingen

8.1. transparantie

8.1.1. http://aidtransparency.net/ (IATI)

8.1.2. http://www.publishwhatyoufund.org/ (NGO initiatief)

8.1.3. http://www.developmentgateway.org/

8.1.3.1. AidPortal

8.1.3.2. AiDa

8.1.3.3. Aid Management Program (country level)

8.1.4. http://www.oecd.org/dataoecd/50/17/5037721.htm (OESO-DAC)

8.1.5. http://www.ngo-openboek.be (COPOGRAM)

8.1.6. http://www.recovery.org (US)

8.1.7. http://googleblog.blogspot.com/2009/11/world-bank-public-data-now-in-search.html (Google Public Data)

8.1.8. Wereldbank

8.1.8.1. http://devdata.worldbank.org/atlas-mdg/ (Wereldbank)

8.1.8.2. http://devdata.worldbank.org/DataVisualizer/

8.1.9. UN

8.1.9.1. http://www.devinfo.info/ (UNICEF)

8.1.9.2. http://www.mdgmonitor.org/index.cfm (UN)

8.1.9.3. water/sanitatieprojecten op google earth

8.2. participatie

8.2.1. http://www.regulations.com (US)

8.2.2. http://www.patientopinion.org

8.2.3. http://www.whitehouse.gov/open/innovations/OpenforQuestions/ (US)

8.2.4. http://clickdiagnostics.com/

8.3. samenwerking

8.3.1. http://www.natureandpoverty.net/

8.3.2. http://www.developmentgateway.org/

8.3.2.1. Country Gateways

8.3.3. http://www.globaldevelopmentcommons.net/ (USAID)

8.3.4. http://www.socialactions.com/changetheweb

8.3.5. http://www.rapidsms.org/

8.3.6. http://www.kiva.org/

8.3.7. http://www.netsquared.org

8.3.7.1. http://www.netsquared.org/usaid (Development 2.0 Challenge with USAID)

8.3.8. http://www.350.org

8.3.9. http://www.web2fordev.net/

9. nationale OS 2.0 initiatieven

9.1. transparantie

9.1.1. voorstel kleine innovatieve OS-clubjes voor eeen standaard (via NCDO subsidie)

9.1.2. www.milleniumdoelen/atlas (NCDO)

9.1.2.1. http://www.milleniumdoelen.nl/schoolatlas/

9.1.3. Unicef-NL presenteert waterprojecten op Google Earth

9.1.4. http://show.mappingworlds.com/world/

9.1.5. http://www.akvo.org/

9.1.6. Oxfam Novib wil in 2010 een groot aantal projecten online volgbaar maken

9.1.7. http://www.ngo-database.nl (CIDIN)

9.1.8. http://nederlandsewereldatlas.nl/ (COS)

9.1.9. Cordaid Profiel Kenschetsen: http://detailed-simplicity.xs4all.nl/cordaid2008/

9.1.10. www.search4dev.nl (KIT: overzicht publicaties NL OS sector; op basis van vrijwilligheid)

9.2. participatie

9.2.1. DeDerdeKamer, Politiek2015, VoiceOver2015, Forum2015, etc. (NCDO)

9.2.2. verder veel wat kleinere online discussieplekjes

9.2.3. vele kleinschalige offline debatten

9.2.4. http://www.1komma4miljard.nl/

9.2.5. http://www.oneworld.nl/Opinie/Forum

9.2.6. http://www.coolpolitics.nl/

9.3. samenwerking

9.3.1. http://www.youniverz.net

9.3.2. http://partosplaza.ning.com

9.3.3. http://www.agri-profocus.nl

9.3.4. http://www.1procentclub.nl

9.3.5. http://www.nabuur.com

9.3.6. http://www.oneworld.nl (nieuws)

9.3.7. http://www.texttochange.com/

9.3.8. http://www.millenniumakkoorden.nl/home (BuZa)

9.3.9. https://www.oxfamkic.org

9.3.10. http://www.africa-interactive.net/

9.3.11. http://oxfamnovib.ning.com/

9.3.12. http://www.pifworld.com/

9.3.13. http://www.een.nl/

9.3.14. www.linkis.nl

10. New node