Ir. C.H. Daams Advies Informatiemobilisatie & ICT

Business profile

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Ir. C.H. Daams Advies Informatiemobilisatie & ICT von Mind Map: Ir. C.H. Daams Advies Informatiemobilisatie & ICT

1. voortgeschreden inzichten

1.1. beleggen cq inrichten van goed opdrachtgeverschap erg bepalend voor het succes

1.2. bewust kiezen tussen vraagsturing of aanbodsturing

1.3. vraagstukken zijn vaak niet alleen ingewikkeld maar ook complex >> agile en incrementele aanpak vruchtbaar

1.3.1. weinig voorspelbaarheid

1.3.2. gevaarlijke scheiding van denkers en doeners

1.3.3. fictie van de resultaatverplichting

1.4. weerstand komt vaak voort uit gezond verstand van sterk betrokkenen

1.5. projectaanpak afstemmen op specifieke organisatie-omstandigheden

1.6. sturen op maximale bijdrage/benefits bij gegeven doorlooptijd en capaciteit

1.7. integrale bedrijfskundige benadering nodig > wat is de uiteindelijke bedoeling

1.8. vijflagenmodel voor architectuur

1.9. focus op doorlooptijdverkorting leidt direct tot verhogen kwaliteit plus uitbannen verspilling

1.10. alleen binnen bedrijfsprocesen heeft informatie zijn betekenis en gebruikswaarde

1.11. inzichtelijke architectuur is nodig voor de relevante samenhang en structuur bij keuzes in de bedrijfsvoering

2. tlf 026 4430044 m 06543 76595 van Heemstralaan 14 6814KJ Arnhem

2.1. Opgericht door Carel Daams

2.2. 1999 bij KvK ingeschreven

3. + herinrichting bedrijfsvoering met ICT + ICT-projectmanagement en -advies + ICT-implementatie begeleiding + proces- en informatie-management + ICT-applicatierenovatie en -advies

4. focus op

4.1. 3 D's : complexe proces-inrichting

4.1.1. contracteren, contractbeheer, inrichten en systematisch beheersen

4.1.2. beheersen uitvoeringsrisico's kwalitatief en financieel

4.2. Revalidatiecentra: (her)implementeren R-EPD

4.2.1. versterken digitale multidisciplinaire samenwerking

4.2.2. betere uitkomst-sturing

4.2.3. inkoopcriteria ZV

4.2.4. digitale dossiervoering

4.3. inrichting agile beheer&onderhoud en servicemanagement

4.3.1. informatie-management

4.3.1.1. ASL

4.3.1.2. BISL

4.3.2. technische installaties

4.3.2.1. TAO

4.3.2.2. GAO

4.3.2.3. SAO

4.3.3. sturing

4.3.3.1. vraag-

4.3.3.2. risico-

4.3.4. IBOR

4.3.5. kwaliteitsborging

4.3.5.1. meldingen en incidentenbeheer

4.3.5.2. process discovery/mining

4.3.5.3. systematische feedback en evaluatie

4.4. Woningcorporaties: optimaliseren bedrijfsvoering met CORA3

4.4.1. agile harmoniseren

4.4.2. meer met minder

4.4.3. informatiemanagement en -beveiliging

4.5. herinrichten van bedrijfsvoering op woelige zee

4.5.1. harmoniseren versus standaardiseren

4.5.2. LEAN bedrijfsvoering door focus op doorlooptijdverkorting ipv verspilling.

4.5.2.1. QRM

4.5.2.2. TOC

4.5.3. versterken vraagsturing

4.5.4. taaie renovaties met ICT

5. Portfolio

5.1. Zorg

5.1.1. Bij een innovatief Revalidatie-centrum een selectietraject uitgevoerd voor een hoogwaardige web-applicatie-dienst voor de complete medisch dossiervoering. Cruciaal hierbij was flexibel hergebruik van ingevulde medische gegevens, definities en (deel)formulieren. En het behoud van de medische contextgevoelige historie, ondanks te verwachten structuurwijzigingen in het revalidatiedossier als gevolg van voortdurende innovaties in de behandeling. De geselecteerde oplossing vormde later de basis voor het huidige R-EPD.

5.1.2. Vlot trekken van een gestagneerde implementatie van digitaal beheer voor alle incidenten en calamiteiten bij een grote landelijke zorgorganisatie met het Smile-platform. Nieuwe systematiek en nieuw systeem. Zowel in de ICT-organisatie als in het werkveld met 14 regio’s en 600 zorglocaties.

5.1.3. Projectleiding regionale pilot landelijke zorgorganisatie opzetten strategische samenwerking met een externe behandeldienst. Versterken en waarborgen van de kwaliteit van systematische multidisciplinaire behandeling. Optimaliseren van de bekostiging en implementeren van een applicatie.

5.1.4. Bij een ziekenhuis met hoge uitval door systematische fouten in de DBC-registratie aan de bron. Leiding geven aan een intern DBC-controleteam. Tevens een opzet voorgesteld voor de benodigde DBC-stuurinformatie en de administratieve correctieprocedures.

5.2. (semi-) Overheid

5.2.1. De applicatie voor digitalisering gemeentelijk archief was al geruime tijd operationeel binnen een projectorganisatie. Het applicatiemanagement diende in de normale lijnorganisatie te worden ondergebracht als een aanbodgestuurde centrale facilitaire dienst. Inbedding uitgewerkt en deels geïmplementeerd volgens het BiSL- en ASL-framework.

5.2.2. Informatiemanagement en –advies Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte bij een grote gemeente. +Diverse projecten opgezet en geleid om de kwaliteit en het gebruik van beheerinformatie voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte te vergroten. +Versterken rol functioneel beheerders beheersystemen en informatiemanagement. +Openbare aanbesteding en realisatie als prestatiebestek van een telemetrie-internetdienst voor bewaken en besturen van de afvalwaterketen. +Europese aanbesteding in een prestatiebestek van het correctief en preventief onderhoud aan technische installaties.

5.2.3. Een zelfstandig onderdeel van een grote vakbond voor rechtsbijstand bij vraagstukken voor arbeid en inkomen kampte al lang met een zeer slecht functionerend gekocht dossierpakket. Als interim informatiemanager het geselecteerde dossierpakket opnieuw geïmplementeerd en de klantrelaties met de betrokken externe en interne leveranciers geprofessionaliseerd

5.3. Verzekeraars

5.3.1. Bij een directwriter/verzekeraar • afdelingshoofd I&A bij de divisie Bedrijfsschadeverzekeringen • senior adviseur stroomlijnen debiteuren-beheerproces. • senior adviseur bij het inrichten van de verzekeringsadministratie bij een gebonden tussenpersoon voor een nieuw verzekeringsproduct voor de privatiseerde ziektewet.

5.3.2. Bij een groep verzekeraars informatiemanager van het te verzelfstandigen onderdeel voor autoschade-expertise en -management. • selecteren en implementeren van een nieuw automatiseringspakket en uitbesteden van applicatie-support en -onderhoud; • analyseren gehele bedrijfs(keten)processen, opstellen en onderhouden van programma's van functionele eisen; • het uitbreiden en betrouwbaar maken van EDI-verkeer voor een jaarlijkse stroom van 150.000 opdrachten; het aansluiten van verzekeraars met maatwerkconfectie. • coördinatie euro en millennium projecten en deelnemen in het brancheplatform om deze problematiek op te lossen in de autoschadeherstelketen.

5.4. MKB

5.4.1. Turn-around uitgevoerd van een strategisch Agile-project in opdracht van algemeen directeur om de kernapplicatie geheel te innoveren voor afnemen en ontwikkelen van haar toetsen. Toch binnen budget en deadline opgeleverd met het beoogde resultaat.

5.4.2. Hoofd ICT bij een grote uitzendorganisatie bijgestaan als interim coördinator voor drie teams voor de ondersteunende applicaties. Leiding gegeven aan de dagelijkse operatie en het formuleren van het nieuwe jaarplan begeleid.

5.4.3. Herpositionering van het informatiemanagement met drie autonome business-units en een centrale service-unit. Kernvraag, hoe de mogelijkheden naar schaalvoordelen en vraagbundeling beter te stimuleren, te coördineren en gelijkmatig af te stemmen op de beschikbare ICT-capaciteit.

5.4.4. Voor directeur ICT van een financiële organisatie klankbord hoe informatiemanagement en de aansturing van de ICT-functie vanuit de business structureel te verbeteren.

5.4.5. Een organisatie van professionals worstelt met effectieve aansturing van de eigen ICT-functie. Managementadvies en klankbord voor de CIO hoe dit structureel te verbeteren. Cruciaal werd een goede functiescheiding tussen intern opdrachtgever- en opdrachtnemer-schap en het SMART maken van de verwachte bijdragen van de IM-stafafdeling.

6. nieuwsupdates

7. Netwerkpartners

7.1. Audit orde

7.2. Verkaik Advies

7.3. Buysse Offertespecialist

7.4. Humap Nederland

7.5. Kantelwerkers.NL

8. Legenda

8.1. + : expanderen

8.2. > : externe weblink

8.3. = : toelichting