Praktijkdag Duurzaam HR 30 mei 2013

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Praktijkdag Duurzaam HR 30 mei 2013 von Mind Map: Praktijkdag Duurzaam HR 30 mei 2013

1. Handleiding

1.1. takken openklappen

1.2. link

1.3. notities

1.4. attachement

2. Opening

2.1. Bas Westland

2.2. notities

2.2.1. welkom!

2.2.2. vandaag combi

2.2.2.1. theorie

2.2.2.2. praktijk

2.2.3. wisselend arbeidsverleden

2.2.3.1. verschillende banen

2.2.3.2. 3x ontslagen

2.2.4. ik zie ook afvoerputje duurzaam HR-beleid ...

2.2.4.1. wat doe je hiermee???

2.2.5. HR

2.2.5.1. ist: medewerker in loondienst

2.2.5.2. soll: meer andere dienstverbanden

2.2.5.3. hoe gaan we met veranderingen om?

2.2.6. iedereen hier wil netwerken!

3. Werken aan Bevlogenheid

3.1. Arnold Bakker

3.2. presentatie

3.2.1. (volgt)

3.3. notities

3.3.1. bevlogenheid

3.3.1.1. levert veel op voor organisaties

3.3.1.2. tevredenheid neemt toe

3.3.1.3. we kunnen er iets aan doen!

3.3.2. wereldwijd engagementonderzoek

3.3.2.1. komt niet van de grond

3.3.2.2. organisaties: nu even niet ...

3.3.3. bevogen mensen

3.3.3.1. vitaal

3.3.3.2. toegewijd

3.3.3.3. absorbtie

3.3.3.4. emoties actief

3.3.3.4.1. meer

3.3.3.4.2. minder

3.3.3.5. waarom onderzoek mw-tevredenheid?

3.3.4. sturen op burnout?

3.3.4.1. paard voor de wagen spannen

3.3.4.2. sturen op bevlogenheid!

3.3.5. voorspellers bevlogenheid

3.3.5.1. sheet many demands en resources

3.3.6. trainen

3.3.6.1. optimisme

3.3.7. studie fastfood restaurants

3.3.7.1. bevlogenheid -> omzet???

3.3.7.2. ja, afhankelijk van je beste dag!

3.3.8. resources

3.3.8.1. sheet interactions

3.3.8.2. sheet daily engagements

3.3.9. mariniers

3.3.9.1. bevlogenheid afhankelijk van het weer?

3.3.9.2. uitdaging leidt tot meer bevlogenheid

3.3.10. job crafting

3.3.10.1. zelf je werk/-omgeving vormgeven

3.3.10.1.1. demands

3.3.10.1.2. resources

3.3.10.2. onderhoudsmonteur werd trainer

3.3.10.3. +

3.3.10.3.1. meer employable mensen!

3.3.10.3.2. tevredenheid

3.3.10.3.3. engagement

3.3.10.4. sociale hulpbronnen: vragen om

3.3.10.4.1. coaching

3.3.10.4.2. training

3.3.10.4.3. passender werkomgeving

3.3.10.4.4. leiderschap

3.3.10.4.5. ...

3.3.10.5. werken met/sturen op sterke kanten van mensen

3.3.10.5.1. engagement app

3.3.10.6. voorbeeld

3.3.10.6.1. trainen politie Noord Brabant

3.3.10.6.2. geef professional voldende ruimte!

4. Bewaken van duurzame inzetbaarheid gedurende gehele loopbaan

4.1. Beate van der Heijden

4.2. presentatie

4.2.1. volgt

4.3. notities

4.3.1. goed beleid afhankelijk van goede instrumenten

4.3.2. doestellingen

4.3.2.1. duale verantwoordelijkheid

4.3.2.1.1. mooie rapporten

4.3.2.1.2. maar interactie noodzakelijk

4.3.2.2. leeftijd/levensfase proof personeelsbeleid

4.3.2.2.1. bv. zorg voor ouders

4.3.2.3. life long employabilty

4.3.2.3.1. heeft ook te maken met ethiek

4.3.3. 40-pussers

4.3.3.1. studie

4.3.3.1.1. essentiele positie

4.3.3.1.2. goed tot uitstekend werk

4.3.3.1.3. voor 50 afgeschreven

4.3.3.1.4. employability in gevaar?

4.3.3.2. stereotiep

4.3.3.2.1. prestaties nemen af

4.3.3.2.2. ambities minder

4.3.3.2.3. creativiteit neemt af

4.3.3.2.4. duurder

4.3.3.2.5. innoverend vermogen neemt af

4.3.3.2.6. ...

4.3.4. chef: ideale team?

4.3.4.1. gem. leeftijd onder 40

4.3.4.2. overwicht van jongere mw's

4.3.4.3. leeftijd chef???

4.3.4.3.1. oudere chef heeft ouder team

4.3.4.3.2. ideaaal tendeert naar jonger

4.3.4.3.3. toleranter

4.3.4.3.4. 'directional age effects'

4.3.4.4. waardes

4.3.4.4.1. nutswaarde

4.3.4.4.2. leerwaarde

4.3.4.4.3. belangrijk voor employability

4.3.4.5. geneigd mensen als citroenen uit te knijpen in hier en nu

4.3.5. uitkomsten onderzoek

4.3.5.1. nutswaarde niet problematisch

4.3.5.2. leerwaarde gaat sterk achteruit

4.3.5.3. mobiliteit neemt af

4.3.5.3.1. m.n. verder van huis

4.3.5.3.2. ook waar grotere leerwaarde gevraagd wordt

4.3.5.4. opleiding en training neemt af

4.3.5.4.1. m.n. persoonlijke ontwikkeling

4.3.5.5. MKB

4.3.5.5.1. in lijk met grootbedrijf

4.3.5.5.2. stereotypering minder

4.3.5.6. conclusies

4.3.5.6.1. leidinggevenden minder geinteresseerd in lange termijnontwikkeling

4.3.5.6.2. medewerkers nemen zelf minder initiatieven

4.3.6. meten is weten

4.3.6.1. beschrijvingen van gedrag

4.3.6.1.1. van betrouwbaar gedrag!

4.3.6.2. criteria

4.3.6.2.1. relevatie

4.3.6.2.2. validiteit

4.3.6.2.3. generaliseerbaarheid

4.3.6.2.4. niet leidinggevende beoordelen op leiderschapskwaliteiten is niet ethisch ...

4.3.6.2.5. begrijpbaar voor mensen

4.3.7. employablity

4.3.7.1. ook vermogen nieuwe functie te verwerven

4.3.7.2. noodzakelijke voorwaarde voor voortgang

4.3.8. succesvol beoordelingssysteem

4.3.8.1. LPM Applied Science

4.3.8.2. communiceer over omgang er mee

4.3.9. levensloopmanagement

4.3.9.1. hoe lang moet ik nog

4.3.9.2. hoe lang mag ik nog

4.3.9.3. hoe lang heb ik nog

4.3.9.4. hoe lang wil ik nog

4.3.9.5. wat kost me dat

4.3.10. vragen

4.3.10.1. resultaat employability?

4.3.10.1.1. moeilijk

4.3.10.1.2. aanzet tot onderzoek loopt

4.3.10.1.3. zie ook slide autonome vergrijzing

4.3.10.1.4. vergrijzingsgerens ging van 38 naar 48 ...

4.3.10.2. oudere mensen meer bevlogen dan jongere

4.3.10.2.1. cynische mensen zijn al uitgestroomd

4.3.10.2.2. reden van bevlogenheid is anders

4.3.10.3. koppeling duale verantwoordelijkheid aan leidingevenden

4.3.10.3.1. leidingevend middenkader zou hierop beoordeeld moeten worden

4.3.10.3.2. meetbare targets?

4.3.10.3.3. innovatieve leidinggevende kan medewerker stimuleren

5. Hoe? Zo!

5.1. Vitaliteitsmanagement: van theorie naar praktijk

5.1.1. Loes Meijlink

5.1.2. presentatie

5.1.3. notities

5.1.3.1. Stairs Problem

5.1.3.2. TheSparkCompany

5.1.3.3. deelnemers: waarom deze workshop?

5.1.3.3.1. laag verloop / oudere werknemers >45

5.1.3.3.2. actief in zorg

5.1.3.3.3. hoe zet je vitaliteitsbeleid op

5.1.3.3.4. verantwoordelijkheid

5.1.3.3.5. hoe in volcontinu bedrijf

5.1.3.4. vitaliteit?

5.1.3.4.1. groep

5.1.3.4.2. model

5.1.3.4.3. metafoor

5.1.3.4.4. kader

5.1.3.4.5. one size fit's all bestaat niet

5.1.3.4.6. ervaringen

5.1.3.4.7. succesfactoren

5.1.3.4.8. waar zitten jullie?

5.1.3.4.9. vragen

5.2. Werk met plezier, dan presteer je beter

5.2.1. Marion van den Wittenboer

5.2.2. presentatie

5.3. Duurzame inzetbaarheid in het DNA van uw organisatie

5.3.1. Saskia Hendriks

5.3.2. Guido Welter

5.3.3. presentatie

6. Bonussessies

6.1. Vleugels of remblokjes?

6.1.1. Kim Jansen

6.1.2. presentatie

6.1.3. notities

6.1.3.1. nauw contact

6.1.3.1.1. medewerkers

6.1.3.1.2. klanten

6.1.3.1.3. leidt tot meer

6.1.3.2. wat is betrokkenheid/bevlogenheid?

6.1.3.2.1. hier veel bevlogen mw's

6.1.3.2.2. enthousiast

6.1.3.2.3. energiek

6.1.3.2.4. voldoening

6.1.3.2.5. glimlach

6.1.3.2.6. meer doen dan nodig

6.1.3.2.7. anderen motiveren

6.1.3.2.8. trots

6.1.3.3. betrokken/bevlogen

6.1.3.3.1. niet voor iedereen ...

6.1.3.3.2. hangt af van vorm bevlogenheid

6.1.3.3.3. 80% bevlogen

6.1.3.4. betrokken/bevlogen in NL

6.1.3.4.1. de percentages nu

6.1.3.4.2. in mijn omgeving is dat beter

6.1.3.4.3. huidige economische situatie bepaalt mede

6.1.3.4.4. afnemend bij reorganisatie

6.1.3.4.5. wat als mw's vraag niet begrijpen?

6.1.3.5. mw

6.1.3.5.1. bevlogen

6.1.3.5.2. niet bevlogen

6.1.3.6. ook werknemer heeft verantwoordelijkheid!

6.1.3.7. basisingredienten

6.1.3.7.1. richting

6.1.3.7.2. mw's die willen bijdragen

6.1.3.7.3. duidelijke kaders

6.1.3.7.4. loslaten

6.1.3.7.5. continu inzicht geven

6.1.3.8. vragen

6.1.3.8.1. onderzoek naar teveel bevlogenheid?

6.2. Yoga/meditatieles

7. MindMapping

7.1. CreaMatics

7.2. Hans Terhurne

8. Hoe? Zo!

8.1. Ruimte voor talent door job crafting: sterke punten productief inzetten

8.1.1. Theo Visser

8.1.2. Mara Spruyt

8.1.3. presentatie

8.1.4. notities

8.1.4.1. associaties

8.1.4.1.1. garagebranche

8.1.4.1.2. werken aan eigen bevlogenheid

8.1.4.2. link met talent!

8.1.4.3. de rappende steward

8.1.4.3.1. niet bij KLM laten zien ... (veiligheid voorop)

8.1.4.3.2. wat is de boodschap?

8.1.4.3.3. humoristisch

8.1.4.3.4. South West heeft er wel van geprofiteerd

8.1.4.4. job craften verandert baan die je hebt in baan die je wilt

8.1.4.4.1. ook verandering inroosteren aan lopende band helpt!

8.1.4.4.2. inrichten van je eigen huis

8.1.4.5. wel eens werk naar eigen hand gezet?

8.1.4.5.1. vragen

8.1.4.5.2. reacties

8.1.4.6. knoppen

8.1.4.6.1. taakgericht

8.1.4.6.2. relationeel

8.1.4.6.3. mentaal

8.1.4.6.4. context

8.1.4.7. talent

8.1.4.7.1. opsporen

8.1.4.7.2. bron

8.1.4.7.3. vetrekpunt voor aanpassingen

8.1.4.7.4. waar gaat je talent over ...?

8.1.4.8. snelkookpan

8.1.4.8.1. kies experiment

8.1.4.8.2. gesprek

8.1.4.8.3. reacties

8.1.4.9. vragen

8.1.4.9.1. link met competentiemanagement?

8.1.4.9.2. mw's moeten het wel kunnen

8.1.4.9.3. loopbaanmanagement???

8.1.4.9.4. Covey-cursus bracht veel verandering

8.1.4.9.5. wat geeft mw energie

8.1.4.10. de praktijk

8.1.4.10.1. helpt om te werken vanuit talent

8.1.4.10.2. geeft houvast

8.1.4.10.3. bevordert werken vanuit bevlogenheid

8.1.4.10.4. soms al van nauture

8.1.4.10.5. transparant job craften helpt

8.2. Het nieuwe vakmanschap: drive, durven en doen!

8.2.1. Maayke Somers

8.2.2. Gerlanda Dirksen

8.2.3. presentatie

8.3. Prettig, Energiek en Productief tot het pensioen

8.3.1. Joan Joosten

8.3.2. presentatie

9. Tango op de werkvloer: duurzame inzetbaarheid op de werkvloer

9.1. Christel van der Ven

9.2. presentatie

9.3. notities

9.3.1. het verhaal van Wim

9.3.1.1. van ... naar directeur facilitaire zaken

9.3.1.2. 2008: reorganisatie

9.3.1.3. daarna vervallen baan

9.3.1.3.1. in de put door hartverwarmende reacties ...

9.3.1.3.2. vorige baan stond nu in de weg

9.3.1.4. maar toch

9.3.1.4.1. detachering

9.3.1.4.2. zich iets anders eigen maken

9.3.1.4.3. en wijkcoördinator

9.3.2. arbeidsrelaties steeds volwassener

9.3.2.1. 1945-1965: kindertijd

9.3.2.2. 1965-1985: pubertijd

9.3.2.3. 1985-2005: jong volwassen

9.3.2.4. 2005- ...: volwassenheid

9.3.3. 4 mensen verdienen 1 AOW bij elkaar

9.3.4. arbeidsinhoud verandert

9.3.4.1. tram zonder bestuurder

9.3.4.2. demotie

9.3.5. 2 vragen

9.3.5.1. willen ze me houden bij reorganisatie

9.3.5.2. zou i een nieuwe baan buiten mijn organisatie vinden

9.3.5.3. hoe alle vragen met juichend ja beantwoorden

9.3.6. gekookte kikker

9.3.7. maatwerk/i-deals

9.3.7.1. meer op maat

9.3.7.2. met inbegrip belang organisatie

9.3.7.3. in dialoog met leidinggevende

9.3.7.3.1. hier gebeurt het!

9.3.7.4. iedereen krijgt naar behoefte

9.3.7.4.1. gelijke kansen

9.3.7.4.2. verschillende inhouden

9.3.8. inzetbaarheid stimuleren

9.3.8.1. individuele benadering

9.3.8.2. relationele benadering

9.3.8.2.1. 2 zusjes en een sinaasappel

9.3.8.3. ...

9.3.8.4. integreer ... EN DOE HET!

9.3.9. link met artikelen

10. Praktijkcase Zilveren Kruis Achmea: gezond gedrag binnen de organisatie

10.1. Erik van der Ploeg

10.2. Marcel Reijmerink

10.3. presentatie

10.4. notities

10.4.1. jaren geleden begonnen met gezondheidsmanagement

10.4.2. gezond ondernemen

10.4.2.1. uitvoeringsvorm

10.4.2.2. zorg voor betaalbare zorg

10.4.2.3. zorgverzekeraar kan mensen niet beïnvloeden

10.4.3. Achmea

10.4.3.1. bij Achmea Werkgever

10.4.3.2. bij gezond Werken, de Proeftuin

10.4.3.3. veel data!

10.4.3.3.1. t.o.v. sector

10.4.3.3.2. t.o.v. werkend NL

10.4.3.4. veranderingen in ziektecijfers t.o.v. werkend NL

10.4.3.4.1. verwondering

10.4.3.4.2. wat zit daar achter

10.4.4. de Proeftuin

10.4.4.1. Doelen ’Gezond Werken’

10.4.4.1.1. Achmea is een gezond bedrijf om bij te werken.

10.4.4.1.2. duurzame gedragsverandering op gebied van leefstijlthema’s.

10.4.4.1.3. flexibele aansluiting op behoefte organisatie, team en individu.

10.4.4.1.4. meetbaar

10.4.4.1.5. geschikt voor de zelfredzame werknemer.

10.4.4.1.6. inzet eigen professionals.

10.4.4.2. resultaten

10.4.4.2.1. Psyfit programma (mentale weerbaarheid)

10.4.4.2.2. vitaliteitsprogramma

10.4.4.2.3. verzuim

11. Praktijkcase SITA NL: vitaliteitsmanagement 'Appeltje, eitje'

11.1. Roel Botter

11.2. presentatie

11.3. notities

11.3.1. landurig meegaan? leesbril!

11.3.2. mailtje

11.3.2.1. 350 Watt fietsen was voldoende

11.3.2.2. dank aan 'Appelthe Eitje'

11.3.3. aanleiding

11.3.3.1. vergrijzing en ontgroening op krappe arbeidsmarkt

11.3.3.2. gemiddelde leeftijd (SITA) medewerkers neemt toe en daarmee de veroudering (afname van fysieke en mentale capaciteiten met gemiddeld 1%/jaar)

11.3.3.3. geen gebruik van pre-pensioen regelingen meer

11.3.3.4. pensioenleeftijd omhoog-> medewerkers moeten langer doorwerken

11.3.3.5. kans op (langdurig) verzuim neemt toe naarmate mw's ouder worden

11.3.3.6. overgewicht (obesitas) neemt toe en jongeren leven ongezonder

11.3.4. programma

11.3.4.1. mountain biken

11.3.4.2. hardlopen

11.3.4.3. voeding

11.3.4.4. stoppen met roken

12. Wrap-up

12.1. het komt neer op het gesprek met de medewerker

12.2. de dialoog staat centraal!

12.3. Guido Welter liet een mooi dashboard zien!

12.4. ontdekkingsreis

12.4.1. veel geleerd van job crafting

12.4.2. neem het mee naar m'n eigen bedrijf

12.5. erg leuk, doe onderzoek en kan e.e.a. gebruiken

13. Interessante links

13.1. Untitled

13.2. Untitled

13.3. Untitled

13.4. Untitled

13.5. Untitled

13.6. Untitled

13.7. Untitled

13.8. Untitled

13.9. Untitled

13.10. SITA Nederland

13.11. Untitled

13.12. Untitled

13.13. Untitled

13.14. Untitled

13.15. Untitled

13.16. Untitled