De kolonisatie van Congo vanuit Belgisch perspectief van 15 november 1908 tot 30 juni 1960

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
De kolonisatie van Congo vanuit Belgisch perspectief van 15 november 1908 tot 30 juni 1960 von Mind Map: De kolonisatie van Congo vanuit Belgisch perspectief van 15 november 1908 tot 30 juni 1960

1. gewoontes veranderen

2. betekenis "kolonisatie": de bezetting, onderwerping en uitbuiting van een samenleving door een bevolking uit een ander gebied

2.1. land veroveren

2.2. niet vrij

2.3. ander land is de baas

2.4. macht

2.5. grondstoffen

2.6. geloof

2.7. dwangarbeid

3. onderzoeksvragen?

3.1. Wat is kolonisatie?

3.2. Welke sporen zijn er vandaag in België van het koloniale verleden?

3.3. Wat kunnen we vandaag doen om de samenleving te dekoloniseren?

4. betekenis "dekoloniseren": is het proces waarbij kolonies zelfstandig worden van een moederland. De term wordt vooral gebruikt voor het proces waarbij niet-Europese koloniën van Europese koloniale mogendheden onafhankelijk werden.

4.1. geen racisme

4.2. gelijke rechten

4.3. overdracht van de macht

4.4. andere denkpatronen

4.5. erkenning van het verleden

4.6. goed samenleven

4.7. verschillende perspectieven

4.8. reflectie op de geschiedenis

5. GRONDSTOFFEN

5.1. Congo is enorm rijk aan grondstoffen. Enerzijds is de Congolese bodem zeer vruchtbaar en kunnen er door het gunstig klimaat veel landbouwproducten groeien. Anderzijds zitten er veel grondstoffen in de bodem. In de loop van de geschiedenis hebben verschillende groepen winst gemaakt door de verkoop van die grondstoffen. De Congolezen zelf hebben daar echter weinig aan verdiend. De winst verdween, en verdwijnt nu nog vaak, in de zakken van grote machthebbers en bedrijven. Dat wordt ‘de vloek van de rijkdommen’ genoemd.

6. ONDERDRUKKING

6.1. Tijdens de koloniale periode waren de Congolezen niet vrij Het koloniale systeem was racistisch. De Congolezen werden verplicht om te werken: dwangarbeid

7. OPSTAND

7.1. Er ontstonden meermaals opstanden, de Congolezen kwamen in opstand wegens de zware belastingen, en het vele werk. Deze opstanden gingen meestal gepaard met geweld, en ze werden heel erg zwaar bestraft door de Belgen.

8. IMAGO

8.1. In het koloniale verhaal was als natie een goed imago hebben erg belangrijk. Leopold II stelde zijn project om een kolonie te bezitten voor als een strijd tegen de slavernij. Ironisch genoeg waren de Congolezen niet vrij onder zijn bewind. Dwangarbeid en lijfstraffen waren onderdeel van het beleid.

9. GELOOF

9.1. De gemeenschappen in de Congolese koninkrijken voor de kolonisatie geloofden in natuurgodsdiensten. Zij geloofden dat alles op aarde bepaalde krachten bezit. Die krachten kunnen voor goede en slechte zaken zorgen. Via rituelen en dans probeerden de mensen te zorgen dat de krachten goed zouden zijn voor hen. Het was belangrijk goed te zorgen voor de natuur om de krachten vriendelijk te stemmen.

10. PROPAGANDA

10.1. Zowel Leopold II als de Belgische overheid wilden de Belgen overtuigd krijgen van het koloniale avontuur. Ze gebruikten daarvoor allerlei kanalen. Er werden fotoreportages en koloniale films gemaakt, die vertoond werden in het hele land. Die films verheerlijkten de verwezenlijkingen van de Belgen in Congo.

11. VERLOOP

11.1. 1908: BELGISCH CONGO Onder internationale druk wordt Congo-Vrijstaat overgedragen aan de Belgische staat en omgevormd tot Belgisch-Congo. Het koloniale stelsel is gebaseerd op drie pijlers: de administratie, de kerk en de bedrijven. De exploitatie van koper stijgt in Katanga, in 1929 wordt Leopoldstad de hoofdstad in plaats van Boma.

11.2. 1945: MEER WELVAART De Congolezen krijgen meer welvaart, door het tienjarenplan van minister Wigny. Maar ze hebben niet dezelfde rechten als de Belgen. Ze wonen apart en kunnen niet opklimmen op de sociale ladder.

11.3. 1955-1960: POLITIEKE BEWUSTWORDING In Brussel vindt de Rondetafelconferentie plaats met Belgische en Congolese leiders. Daar beslist de regering Gaston Eyskens om al op 30 juni van dat jaar de onafhankelijkheid toe te staan.

11.4. 1960: REPUBLIEK CONGO Op 30 juni 1960 draagt België officieel de macht over aan de Republiek Congo.

11.5. 1965: ZWARE BURGEROORLOG België veel krediet aan Mobutu, Roofeconomie en kleptocratie; geen investeringen in publieke infrastructuur Congo wordt Zaïre

12. DOEL VAN LEOPOLD II

12.1. slaven handel uitroeien

12.2. kolossale rijkdom van Centraal-Afrika gebruiken voor België

12.3. soevereiniteit

13. DAG VAN VANDAAG

13.1. slavernij is op de dag van vandaag niet uitgeroeid.

13.2. wedloop naar kolonisaties

14. betekenis imperialisme ‘weloverwogen actie of aansporing tot uitbreiding of handhaving van directe of indirecte staatkundige beheersing door een staat van een ander bewoond gebied

15. OORZAAK

15.1. roofeconomie

16. SPOREN TOT OP VANDAAG

16.1. Naar schatting verblijven er nog ongeveer 4000 Belgen in Congo en omgekeerd 16000 Congolezen in België