Комп'ютеризація в Юридичній діяльності

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Комп'ютеризація в Юридичній діяльності von Mind Map: Комп'ютеризація в Юридичній діяльності

1. Модуль 1

1.1. Концепція інформатизації в Україні. Сучасні інформаційні системи. Бази даних.

1.1.1. Лекція 1. Концепція інформатизації в Україні. Сучасні інформаційні системи. Бази даних.

1.1.2. Лабораторна 1. Застосування масок та умов при створенні таблиць. Створення зв’язків між таблицями.

1.1.3. Лабораторна 2. Фільтрація даних. Види фільтрів та їх застосування. Можливості сортування і пошуку даних в таблицях Access.

1.1.4. Лабораторна 3. Форми. Створення форм за допомогою майстра та конструктора.

1.1.5. Лабораторна 4. Запити. Створення запитів. Створення полів дані яких обчислюються.

1.1.6. Лабораторна 5. Складні запити. Побудова запитів на основі кількох таблиць.

1.1.7. Лабораторна 6. Використання звітів Access.

2. Модуль 2

2.1. Основи інформаційних систем і технологій. Основи телекомунікаційних технологій.

2.1.1. Лекція 2. Структура інформаційних систем. Класифікація інформаційних систем.

2.1.2. Леекція 3. Правова інформація як основа організації інформаційного забезпечення правових ІС

2.1.3. Лекція 4. Основні поняття комп’ютерних мереж Локальні комп’ютерні мережі. Інтернет.

2.1.4. Лаблораторна 7. Концепція побудови, адміністрування та сервіси Інтернет. Організація корпоративних комп’ютерних мереж.

2.1.5. Лабораторна 8. Електронна пошта. Створення, відправка та отримання електронних повідомлень.

2.1.6. Лабораторна 9. Пошук Інформації в Інтернеті.

2.1.7. Лабораторна 10. Використання сервісних служб мережі Інтернет Використання технологій Web-2.0

3. Модуль 3

3.1. Правові інформаційно-пошукові системи. Інформаційні системи законодавчих органів

3.1.1. Лекція 5. Концепція організації інформаційно-пошукових систем

3.1.2. Лабораторна 11. Комп’ютерна правова система «ЛІГА:ЗАКОН»

3.1.3. Лабораторна 12. Інформаційна система “РАДА”

3.1.4. Лабораторна 13. Організація пошуку правової інформації в Інтернет (Система Юрист)

3.1.5. Лабораторна 14. Електронний інформаційний бюлетень

3.1.6. Лабораторна 15. Бази даних правової інформації Верховної Ради України

3.1.7. Лекція 6. Глобальна мережа правової інформації GLIN