Een leerling is misschien besmet met het corona virus en overweegt om naar het hospitaal gaan.

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Een leerling is misschien besmet met het corona virus en overweegt om naar het hospitaal gaan. von Mind Map: Een leerling is misschien besmet met het corona virus en overweegt om naar het hospitaal gaan.

1. Gedragsniveaus

1.1. weten, kennen

1.1.1. Wat is het corona virus?

1.1.2. Basistemperatuur van het lichaam?

1.1.3. Gevaren corona besmetting?

1.1.4. Hoe werkt het ziekenfonds?

1.1.5. Hoe was ik efficiënt mijn handen?

1.2. Inzien, begrijpen

1.2.1. Hoe het ziekteverloop observeren?

1.2.2. Welke feiten, symptomen geef ik door?

1.2.3. Hoe breng ik boodschap over?

1.3. Toepassen

1.3.1. Hoe een mondmasker dragen?

1.3.2. Hoe een thermometer gebruiken?

1.4. Analyseren

1.4.1. Wie bel ik op?

1.4.2. Waar besmetting opgelopen?

1.4.3. Verschijnselen familie?

1.4.4. Wat klaarzetten om mee te nemen?

1.4.5. Welke prioriteiten?

1.4.6. Hoe ga ik mijn studies regelen?

1.5. Integreren, evalueren

1.5.1. Overwegen van alle mogelijkheden

1.5.2. Lijst benodigdheden

1.5.3. De beslissing bekrachtigen

2. Persoonlijkheidsdomeinen

2.1. Cognitieve doelen (kennis)

2.1.1. De leerling kan de symptomen van het corona virus benoemen.

2.1.2. De leerling kan de werking van het ziekenfonds opschrijven.

2.1.3. De leerling kan de gevaren van het corona virus opsommen.

2.1.4. De leerling kan de opgelegde maatregelen vanuit de overheid mondeling herhalen.

2.2. Psycho - en sensomotorische doelen (vaardigheden)

2.2.1. De leerling kan bellen naar een dokter.

2.2.2. De leerling kan zich verplaatsen naar het hospitaal.

2.2.3. De leerling kan het nodige materiaal sorteren en zijn koffer maken.

2.2.4. De leerling kan een thermometer gebruiken.

2.2.5. De leerling kan zijn mondmasker opzetten.

2.2.6. De leerling kan een uitgeschreven stappenplan van het hospitaal uitvoeren.

2.3. Dynamisch - affectieve doelen (attitudes)

2.3.1. De leerling kan voldoende afstand houden van de anderen (social distance).

2.3.2. De leerling kan contact met ouderen vermijden.

2.3.3. De leerling kan zich houden aan de sociale regels en afspraken.

2.3.4. De leerling kan de ernst van de situatie begrijpen en zich inleven in de noodtoestand van de slachtoffers.

2.3.5. De leerling kan zich op een respectvolle manier aanmelden bij het hospitaal.