HFDST. 1 INLEIDING PSYCHOLOGIE

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
HFDST. 1 INLEIDING PSYCHOLOGIE von Mind Map: HFDST. 1 INLEIDING PSYCHOLOGIE

1. waarom is psychologie belangrijk in onze samenleving?

1.1. toename thema's zoals suïcide

1.2. verband met socio-economische status

1.3. confrontatie door sociale media en cijfers

2. wat is de meerwaarde van dit olod binnen sociaal werk?

2.1. verschillende doelgroepen met uiteenlopende problemen

2.2. inzicht en begrijpen van gedrag/gevoelens/gedachten

3. wat zijn de def. van psychologie?

3.1. def1:‘Wetenschap waarbij zowel menselijk gedrag als gevoelens en gedachten die mensen hebben bij het ervaren van hun gedrag en de omstandigheden waarin dat plaatsvindt, bestudeert’( Richter)

3.2. def2:' wetenschap waarbij het gedrag bestudeerd wordt en de gedragsevidentie gebruikt wordt om de interne processen te begrijpen die ten grondslag liggen aan dat gedrag’ (Brysbaert)

4. hoe is psychologie ontstaan?

4.1. ontwikkeling geschiedenis

4.1.1. a) filosofische evolutie --> wetenschappelijke evolutie 16de 17de eeuw

4.1.2. b) Evolutietheorie Darwin, dier ontstaan uit mens

4.1.3. c) rationalisme --> empirisme

5. geef de verschillende onderzoeksmethoden?

5.1. 1. beschrijvend onderzoek

5.1.1. naturalistische observatie, vragenlijsten, interviews, opiniepeilingen, psychologische test en gevalstudies

5.2. 2. correlatie onderzoek

5.2.1. waarom variabele?

5.2.2. niets over causaliteit?

5.3. 3.experimenteel onderzoek

5.3.1. hypothese

5.3.1.1. onafhankelijke, afhankelijke en controlevariabele?

6. leg hoofdstromingen kort uit?

6.1. functionalisme (William James)

6.2. behaviorisme (John B. Watson)

6.2.1. stimulus--> reactie

6.3. Psycho-analyse (Sigmund Freud)

6.3.1. onbewuste structuren

6.4. humanisme (Carl Rogers)

6.5. cognitieve psychologie

6.5.1. gedachten, voorafgaande kennis

6.5.2. vb. Tollman

6.6. biologische psychologie

6.7. casus kennen!!

7. leg het biopsychosociaal model uit?

7.1. 3 pijlers invloed menselijk gedrag

7.1.1. Biologische pijler

7.1.1.1. werking centraal zenuwstelsel, lichaam en geest, erfelijkheid, menselijke evolutie (vb; natuurlijke selectie = polygamie --> monogamie)

7.1.2. psychologische /cognitieve pijler

7.1.2.1. ons denken/interpretaties

7.1.3. sociaal-culturele pijler

7.1.3.1. nature-nurture

7.1.4. opdrachten!!!

8. verschillende soorten psychologen?

8.1. klinisch psychologen

8.2. cognitieve psychologen

8.3. ontwikkelingsspychologen

8.4. arbeids-organisatiepsychologen

8.5. schoolpsychologen

8.6. sociaalpsychologen