Psychologie: een inleiding

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Psychologie: een inleiding von Mind Map: Psychologie: een inleiding

1. H1: ''Geest, gedrag en psychologische wetenschap''

1.1. waar werken psychologen?

1.1.1. 13.5% intersector

1.1.2. 12.5% arbeid en organisatie

1.1.3. 15% jeugd

1.1.4. 59% gezondheidszorg

1.2. 3 Soorten psychologen

1.2.1. Experimenteel psychologen

1.2.2. docenten psychlogie

1.2.3. toegepast psychologen

1.3. een psycholoog is geen...?

1.3.1. Psychiatrie is medisch specialisme Psychiatrie heeft kleiner vakgebied Psychiatrie behandelt patiënten

1.3.2. Pseudopsychologie: Niet onderbouwde psychologische aannames die als wetenschappelijke waarheden worden (waarzeggers, astrologen)

1.4. belangrijke psychologen in dit hoofdstuk

1.4.1. griekse filosofen: socrates, plato en aristoteles

1.4.1.1. speculeerden over bewustzijn en gekte, en stelde dat emoties het denken kunnen verstoren en dat onze waarnemingen slechts interpretaties zijn van de ons omringde wereld.

1.4.2. de franse filosoof: René Descartes

1.4.2.1. stelde een scheiding voor tussen de spirituele geest en het fysieke lichaam

1.5. 6 perspectieven van psychologie

1.5.1. Biologisch perspectief

1.5.1.1. het psychologische perspectief dat de oorzaken van gedrag zoekt in het functioneren van de genen, de hersenen en het zenuwstelsel en hormoonstelsel.

1.5.1.1.1. *zenuwstelsel *hormoonstelsel *genetica *fysieke kenmerken

1.5.2. Socioculturele perspectief

1.5.2.1. richt zich op het belang van sociale interacties, sociaal leren en een cultureel perspectief.

1.5.2.1.1. *sociale invloeden op gedrag en mentale processen *hoe individuen functioneren in groepen *culturele verschillen

1.5.3. Ontwikkelingsperspectief

1.5.3.1. onderscheidt zich om de nadruk op erfelijkheid en omgeving, en op voorspelbare veranderingen die zich voordoen tijdens de levensloop

1.5.3.1.1. *verandering in psychologisch functioneren tijdens het leven *erfelijkheid en omgeving

1.5.4. Behavioristisch perspectief

1.5.4.1. een psychologische invalshoek die de bron van ons handelingen zoekt in stimuli vanuit de omgeving, inplaats van innerlijke mentale processen

1.5.4.1.1. *leren *beheersing van gedrag door de omgeving *stimuli en responsen

1.5.5. Cognitieve perspectief

1.5.5.1. een van de belangrijkste psychologische perspectieven, waarbij de nadruk ligt op mentale processen, zoals leren, geheugen, perceptie en denken als vormen van informatieverwerking.

1.5.5.1.1. *mentale processen zoals gedachten, leren, geheugen en perceptie *de geest als computer achtige machine

1.5.6. Perspectief vanuit de gehele persoon

1.5.6.1. een aantal psychologische perspectieven die draaien om een globaal inzicht in de persoonlijkheid, waaronder de psychodynamische psychologie en psychologie van karaktertrekken en temperament.

1.5.6.1.1. *het psychodynamische perspectief *het humanistische perspectief *het perspectief van karaktertrekken en temperament.

2. H2: ''Biopsychologie''

2.1. Specialisme in de psychologie dat de interactie tussen biologie gedrag en de omgeving bestudeert.

3. H4: ''Leren en omgeving''

3.1. vormen van leren

3.1.1. Habituatie

3.1.1.1. (is de meest simpele vorm van leren) gewenning

3.1.1.1.1. Vb: als je langs een trainrails woont, hoor je de trein niet meer omdat je het gewend bent.

3.1.2. mere-exposure effect

3.1.3. aangeleerde voorkeur voor stimuli waaraan we al eerder zijn blootgesteld

3.1.3.1. vb: de reden dat adverteren zo goed werkt

3.1.3.2. vb: als je iemand vaak ziet op school of werk voel je je sneller aangetrokken

3.1.4. stimulus respons leren

3.1.4.1. operante conditionering

3.1.4.1.1. op gedrag volgen consequenties in de vorm van belonen en straffen die de kans op herhaling van het gedrag beïnvloeden. (gedrag wat niet word beloond laat je niet meer zien)

3.1.4.2. klassieke conditionering

3.1.4.2.1. een elementaire vorm van leren waarbij een stimulus (iets wat gebeurt) die een aangeboren reflex oproept, wordt geassocieerd met een voorheen neutrale stimulus, die daarop het vermogen verwerft om dezelfde respons op te roepen

3.1.5. cognitief leren

4. H9: ''Emotie en motivatie''

5. H10: ''Persoonlijkheidstheorie''

6. H11: ''Sociale psychologie''

7. H14: ''Stress gezondheid en welzijn''